Reders willen ook niet-ijsversterkte schepen in Poolgebieden

405

Redersvereniging KVNR wil dat in de periode dat er geen ijs in de Poolgebieden ligt, ook niet-ijsversterkte schepen tot het gebied moeten kunnen worden toegelaten.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) legt momenteel de laatste hand aan een internationale code voor de veiligheid van schepen die opereren in polaire wateren (Polar Code). Het is een internationaal bindend kader dat het Noordpool- en het Zuidpoolgebied moet gaan beschermen tegen maritieme risico’s.

Arctische route nog lang geen serieuze optie voor MaerskHet beschrijft het hele spectrum van scheepsontwerp, -constructie, -uitrusting alsook de opleiding en training van zeevarenden, de navigatie, de zoek- en reddingsacties en de bescherming van het milieu in polaire wateren aan bod komt. De nieuwe code moet eind 2014 van kracht worden.

Unieke risico’s
Schepen die in de Arctische en Antarctische wateren varen zijn blootgesteld aan een aantal unieke risico’s. Slechte weersomstandigheden en het relatieve gebrek aan goede navigatiekaarten, communicatiesystemen en andere navigatiehulpmiddelen vormen uitdagingen.

De afgelegen ligging van deze gebieden maakt dat reddings- of opruimoperaties moeilijk en kostbaar zijn. Lage temperaturen kunnen een groot aantal onderdelen van het schip nadelig beïnvloeden, variërend van dekmachines tot inlaatfilters. In het geval ijs aanwezig is, kan het leiden tot extra belastingen op de romp, aandrijfsysteem en appendages.

Klimaatverandering
Veel maatregelen om het milieu te beschermen zijn al van kracht voor het Zuidpool gebied maar nog niet voor het Noordpool gebied. Het realiseren van regelgeving voor het Noordpool gebied is actueel geworden, omdat door de klimaatverandering een noordelijke zeevaartroute in de zomerperiode steeds meer nabij komt en de offshoreactiviteiten die steeds verder naar het noorden opschuiven. Deze activiteiten zouden het marine milieu kunnen belasten. (Bron: KVNR/Foto: Greenpeace)

Volg TotaalTrans op Twitter