Reders: ‘Dit jaar moet overheid spijkers met koppen slaan’

699

De Nederlandse moet niet uit de internationale pas lopen. De zeevaart is de sector die wereldwijd het meest footlose is van alle industriële activiteiten en landen concurreren hevig met elkaar. Als het aan voorzitter Tineke Netelenbos van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) ligt, wordt 2014 het jaar waarin spijkers met koppen worden geslagen.

Tineke Netelenbos (KVNR) vindt accijns op walstroom een 'gotspe'‘Geen koppen op internationale regelgeving, maar ook geen inspectiebeleid dat volstrekt geen rekening houdt met de internationale prioriteiten of gebaseerd is op eigen nationale prioriteiten’, zei Netelenbos op de nieuwjaarsreceptie van de KVNR. ‘Dit verstoort het vestigingsklimaat in hoge mate. De minister van Infrastructuur en Milieu meldde al op de ledenvergadering van de KVNR in november dat ze het met ons eens is.’

Piraterij
Netelenbos pleitte opnieuw voor maatregelen tegen piraterij. ‘Nu Frankrijk ook private armed guards toestaat op haar schepen is Nederland het enige land in Europa dat dit nog niet toestaat. Zelfs het toegezegde wetsontwerp dat de inzet van gewapende private beveiligers mogelijk moet maken is nog niet verschenen. In het belang van een gezonde concurrentieverhouding is het dringend noodzakelijk dat er een interim-regeling komt.’

Werkschepen
Een belangrijke groeisector op zee zijn volgens de KVNR de wind- en offshore activiteiten. ‘Wil Nederland daarvan profiteren, dan vraagt dat om een slagvaardig overheidsbeleid, zodat wetgeving de groei stimuleert en niet blokkeert. Ik roep op om, net als in Noorwegen en Duitsland, een Nationale Code voor de regulering van werkschepen met spoed te introduceren, waardoor het vestigingsklimaat voor deze tak van de maritieme industrie aantrekkelijker wordt. Nu valt bijvoorbeeld iedereen die op een werkschip zit onder de regelgeving voor zeevarenden, ook al zijn het bijvoorbeeld mecaniciens.’ (Bron: KVNR)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter