Recordoverslag haven Antwerpen

1003

ANTWERPEN De haven van Antwerpen sluit 2016 af met een verwacht overslagrecord van ruim 214 miljoen ton behandelde goederen. De overslag van containers kwam voor het eerst in de geschiedenis boven de 10 miljoen teu. Ook de overslag van vloeibare bulk groeide, de overslag van stukgoed en droge bulk daalde.

De containertrafiek steeg het afgelopen jaar met 4,1 procent en klokt volgens verwachting af op ruim 117 miljoen ton. Dit komt overeen met 10.056.603 behandelde teu (+4,2%). Met deze groeicijfers versterkt Antwerpen volgens eigen zeggen haar marktaandeel in de Hamburg-Le Havre Range. ‘De Scheldehaven is er de voorbije jaren onder meer in geslaagd om haar positie op het Verre Oosten gevoelig te verbeteren, en dit ten nadele van de onmiddellijke concurrenten Rotterdam en Hamburg.’

antwerpen1Allianties
Havenbedrijf Antwerpen wijst erop dat de afgelopen jaren het landschap van de internationale containerrederijen grondig door elkaar werd geschud. ‘Omwille van kostenbesparingen en andere efficiëntie-overwegingen gingen containerrederijen samenwerken en allianties vormen. Anno 2017 zal het maritieme toneel worden gedomineerd worden door 2M, Ocean Alliance en THE Alliance. Dat betekent dat het voor havens meer dan ooit belangrijk is om in het vaarschema’s van deze spelers opgenomen te worden én er te blijven. Antwerpen lukte hier tot dusver bijzonder goed in.’

Achteruit
Het roro-verkeer ging er met 1,9% op achteruit, en noteert na twaalf maanden ruim 4,5 miljoen ton. Het negatieve cijfer kwam vooral voor rekening van de afvoerzijde. De afvoer van RoRo naar Afrika en het Nabije Oosten daalde met respectievelijk 15% en 18%. Ook de afvoer naar landen rond de Perzische Golf daalde. De aanvoer van RoRo zat dit jaar met +9,5% in de lift.
De behandeling van conventioneel stukgoed ging er met 9,7 miljoen ton 2,4% op achteruit. De behandeling van staal ging er met 12% flink op vooruit, maar de afgenomen overslag van non-ferro, papier en cellulose en fruit kleurden de totale balans in dit segment rood.

Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg dit jaar met +4,5% tot 69 miljuoen ton. De groei in dit segment is vooral sterk bij de tankopslagbedrijven. De maritieme overslag van de chemische industrie is vrij stabiel gebleven.

De behandeling van droog massagoed blijft dalen: na vier kwartalen staat de teller op 12 miljoen ton, een daling van 9,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Meer specifiek, laat de behandeling van ertsen, meststoffen, mineralen en steenkool negatieve cijfers optekenen.

Steeds groter
Het aantal zeeschepen steeg met 0,7%: op 31 december zullen naar verwachting 14.523 zeeschepen de haven van Antwerpen hebben aangelopen. Naast het toegenomen aantal schepen is vooral de stijging van de bruto tonnenmaat spectaculair te noemen: +9,5% tot 402.665.000 BRT.
Dit cijfer illustreert zonder meer het aanlopen van steeds grotere zeeschepen in Antwerpen: in 2016 telde Antwerpen er 458 (+13.000 TEU), het jaar voordien waren dat er in dezelfde categorie nog 320. (Foto Haven Antwerpen)