Recordomzet voor Van Oord

689

ROTTERDAM – Van Oord heeft vorig jaar voor het eerst in haar bestaan meer dan twee miljard omzet gemaakt. Dat is 28 procent meer dan in 2014. De winst daalde met acht procent tot 119 miljoen euro.

vanoordcijfersNiet alleen de omzet brak een record, ook de orderportefeuille is goed gevuld en bedroeg per eind vorig jaar 3,2 miljard euro. (2013 euro 1,9 miljard). Dat Van Oord minder winst maakte, kwam volgens het bedrijf vooral door positieve bijdrage in 2013 door schikkingen van uitstaande vorderingen uit de Dubai periode. Het personeelsbestand groeide van 4.195 naar 4.843 medewerkers.

Strategie

Van Oord’s strategie blijft gericht op de huidige drie hoofdactiviteiten Baggeren, Offshore olie & gas en Offshore wind. Pieter van Oord, CEO: ‘Deze is gericht op versterkingen en investeringen van onze positie in bestaande hoofdactiviteiten. Naast de investeringen in nieuwe schepen passen de overnames van J.T. Mackley & Co. (Verenigd Koninkrijk) en het personeel en materieel van Ballast Nedam Offshore en het verwerven van alle aandelen in Dravo S.A. (Spanje) in 2014 uitstekend in deze strategie.’

Baggeren

De baggermarkt is het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. De bezettingsgraad van de sleephopperzuigers was in 2014 lager dan in 2013. Daarentegen was de bezettingsgraad van de cutterzuigers aanzienlijk hoger dan in 2013. Pieter van Oord: ‘Ondanks de niet eenvoudige marktomstandigheden hebben wij in 2014 een aanzienlijk aantal opdrachten weten te verwerven. Onze orderportefeuille is voor 2015 goed gevuld en de bezettingsgraad van onze schepen is goed. Aansprekende projecten zijn het landaanwinningsproject KNPC in Koeweit, de aanleg van het tweede kanaal naast het huidige Suezkanaal en de bouw van een groot nieuw eiland bij Jakarta in Indonesië voor de uitbreiding van de snel groeiende stad. De uitvoering van deze drie projecten vindt overigens voor een groot deel ook nog in 2015 plaats.’

Offshore olie & gas

De daling van de olieprijs in 2014 zal er voor zorgen dat het investeringsniveau van olie- en gasbedrijven wereldwijd zal afnemen. Dat betekent dat er vertraging ontstaat in de aanbesteding van nieuwe projecten. In 2014 heeft Van Oord zijn positie in de olie- en gassector op niveau kunnen houden. ‘De effecten van de olieprijsdaling zullen naar verwachting vooral in en na 2015 merkbaar worden. Ondanks de onzekerheden blijven wij voorzichtig positief. Ons beleid blijft gericht op vergroting van onze marktpositie in deze sector. Daarbij zullen we onder andere onze pijpenlegger Stingray inzetten op EPC-contracten. Ook is het besluit te investeren in een nieuw subsea rock installatieschip als de Bravenes; een signaal dat we vertrouwen hebben in dit segment op de lange termijn’, aldus Pieter van Oord.

vanoordcijfers2Offshore wind

De divisie Offshore Wind Projects is in 2014 zeer sterk gegroeid, zowel in omzet als qua organisatie. De gunning van grote opdrachten aan Van Oord (Eneco Luchterduinen en Gemini) ligt hieraan ten grondslag. De projecten en de activiteiten in deze markt zijn wezenlijk anders dan die in de beide andere marktsegmenten Baggeren en Offshore olie & gas. Intern is hier op ingespeeld door aanpassing van de organisatie en het aantrekken en opleiden van werknemers met andere competenties. Kenmerkend voor deze markt is bovendien het relatief grote aandeel van onderaannemers en de relatief grote inkoop van materialen. De markt voor Offshore wind is nog volop in ontwikkeling. Een relatief onzekere factor blijft de politieke besluitvorming rondom de aanleg van grote windmolenparken op zee en de noodzakelijke overheidssteun voor dit soort projecten. Belangrijk is de politieke inspanning op Europees niveau om te blijven investeren in de opwekking van duurzame energie. Het Nederlandse Energieakkoord is een stimulans voor de doorontwikkeling van offshore wind projecten.

Investeringsprogramma

Volgens het strategisch plan 2013 – 2018 investeert Van Oord meer dan één miljard euro in de bouw van nieuwe schepen en de modernisering en vervanging van de vloot. In 2014 is hieraan invulling gegeven door een order voor een nieuw valpijpschip, Bravenes, dat momenteel wordt gebouwd door de Sinopacific Shipbuilding Group Shanghai op zijn werf in Ningbo, China. Ook zijn twee nieuwe sleephopperzuigers ontwikkeld en besteld; deze schepen worden momenteel gebouwd bij de werf LaNaval in Spanje. Daarnaast is de offshore winddivisie versterkt door de overname van mensen en materieel van Ballast Nedam Offshore. Verder is in 2014 uitvoering gegeven aan eerdere investeringen. Dit betreft de succesvolle introductie van de Aeolus, een offshore- en windinstallatieschip en de bouw van de Nexus, de kabellegger die op 7 maart jl.in gebruik is genomen. De Aeolus is in juli 2014 opgeleverd en gestart op het windenergieproject Eneco Luchterduinen. De introductie van de Aeolus in onze vloot is uiterst succesvol verlopen. Na afronding van Eneco Luchterduinen wordt de Aeolus ingezet op het Gemini-project. Ook de Nexus zal na ingebruikname in het voorjaar van 2015 direct worden ingezet op dit project. (Bron: Van Oord)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief