Rechter stelt AB Transport Group in kort geding in het gelijk

1913

LELYSTAD In het kort geding dat de ondernemingsraad tegen AB Transport Group had aangespannen over de invoering van een vierdagensysteem binnen de veevoerdivisie, heeft de kantonrechter vandaag AB Transport Group in het gelijk gesteld. De uitspraak bevestigt de intenties van de onderneming om recht te doen aan de belangen van haar chauffeurs en te voldoen aan wet- en regelgeving en wensen van klanten.

De rechter heeft geoordeeld dat de bezwaren van de ondernemingsraad niet dringend en zwaarwegend zijn, zodat de vordering van de ondernemingsraad is afgewezen. Volgens de rechter is het ‘niet uitgesloten’ dat het vierdagensysteem ook in een bodemprocedure standhoudt, omdat tijdens de zitting duidelijk is geworden dat de bezwaren van de ondernemingsraad en vakbonden vooral over de wijze waarop het vierdagensysteem is ingevoerd gaan. De inhoudelijke bezwaren van de ondernemingsraad, met betrekking tot het werken op zaterdagen en in gebroken werkweken, zijn volgens de rechter onvoldoende zwaarwegend. Daartegenover heeft de rechter juist geoordeeld dat het belang van AB Transport Group bij invoering van het vierdagensysteem, gelegen in voldoen aan wet- en regelgeving en tegemoetkomen aan wensen van klanten, wel voldoende aannemelijk is.

‘Beste voor de chauffeur’
Adriaan Vis, directeur van AB Transport Group over de uitspraak: ‘Als de vordering van de ondernemingsraad was toegewezen, dan zouden vooral de chauffeurs de verliezers zijn geweest. Ik ben dan ook blij met de uitspraak, maar betreur de door de ondernemingsraad gekozen weg. De uitspraak is fair en onderstreept dat het collectieve belang van onze chauffeurs prevaleert boven een klein aantal individuele belangen.’

AB Transport Group heeft voor een vierdagensysteem gekozen om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden en cao, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klanten. ‘Daarbij is nadrukkelijk bekeken hoe wij voor onze chauffeurs de verdiencapaciteit konden maximaliseren’, aldus Vis. ‘Een groot aantal chauffeurs van AB Texel Feed Transport werkt al jarenlang tot volle tevredenheid in het vierdagensysteem.’

Gelet op het oordeel van de rechter heeft AB Transport Group vertrouwen in de bodemprocedure, maar is bereid opnieuw met de ondernemingsraad en vakbonden om de tafel te gaan zitten. ‘Uiteindelijk willen wij het beste voor onze chauffeurs en zij zijn niet gediend met onrust en onduidelijkheid’, besluit Vis.