Rechter: ‘Inspectie moet verbod op schijnconstructies handhaven’

1102

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet het verbod op schijnconstructies handhaven. Het is niet aan de rechter om daarover een uitspraak te doen. Dat oordeelde de rechter in Groningen in een kort geding.

In het kort geding eiste stichting VNB namens FNV Bondgenoten een verbod op het bemiddelen van schijnzelfstandigen in de transport. In de zaak heeft een bemiddelingsbureau zo’n veertig schijnzelfstandigen (Bulgaren en Nederlandse chauffeurs) naar Nederlandse transportbedrijven bemiddeld.

In strijd met wet

‘Het is jammer dat de rechter zich niet wil wagen aan een verbod, mede omdat het bedrijf al sinds 2008 op deze manier opereert’, stelt Edwin Atema van Stichting VNB. ‘Hij geeft met zijn uitspraak aan dat de bal in deze zaak bij de Inspectie ligt. Ons doel was aantonen dat de constructie niet klopt en deze stoppen. Dat is toch Rechter: ‘Inspectie moet verbod op schijnconstructies handhaven’bereikt, doordat Inspectie concludeert op basis van haar eigen onderzoek dat de handelwijze van het bemiddelingsbureau in strijd is met de Wet Wegvervoer Goederen. Nu is het van belang dat ze ook handhaven.’

Regels

Het ter beschikking stellen van chauffeurs is in de transportsector aan regels gebonden. Zo moet een bureau toestemming hebben van het ministerie en mogen alleen chauffeurs in loondienst werken voor transportbedrijven. In de transportsector ben je ofwel chauffeur in loondienst ofwel eigen rijder met een eigen vrachtauto en eigen vergunningen. Uitzendbureaus krijgen nu een aanwijzing van het ministerie waarmee het ter beschikking stellen van chauffeurs in loondienst wordt toegestaan. De afgifte hiervan is door de overheid uitbesteed aan KIWA registers.

Rommeltje

Het verstrekken van de aanwijzingsbeschikkingen door de KIWA is volgens FNV Bondgenoten een rommeltje. ‘Er zijn duizenden bureautjes die zo’n beschikking krijgen van de KIWA, maar waar niemand op controleert, zegt vakbondsbestuurder Egon Groen. ‘Wij pleiten voor één loket met duidelijke bevoegdheden. Dat zou egongroenheel goed de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) kunnen zijn. Anders krijg je een wildgroei met deze gevolgen.’

Achtergrond

Volgens bevindingen van de Inspectie (ILT) wordt in bovengenoemde zaak de aanwijzingsbeschikking niet gebruikt waarvoor deze bedoeld is. ‘Het is feitelijk niet het bemiddelingsbureau dat chauffeurs ter beschikking stelt, maar het zijn de ZZP-ers die zichzelf ter beschikking stellen en gebruik maken van de verklaring van ter beschikkingstelling’, stelt de Inspectie. ‘Deze werkwijze sluit niet aan op de Regeling wegvervoer goederen.’

Volgens de FNV leidt de constructie ook tot prijsdumping en onrechtmatige concurrentie op de markt, waardoor de positie van de Nederlandse beroepschauffeur (verder) onder druk komt te staan. (Bron: FNV Bondgenoten)

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief