R’dam ontvangt bijna 75 miljoen EU-subsidie voor LNG

739

Het Havenbedrijf Rotterdam krijgt van Europa bijna 75 miljoen euro subsidie ter stimilering van het gebruik van LNG (Liquefied Natural Gas).

R’dam ontvangt bijna 75 miljoen EU-subsidie voor LNGDe eerste subsidie is voor LNG breakbulk bunkerfaciliteiten in de Rotterdamse haven en in Zweden (Gotenborg). Om zo te stimuleren dat LNG de standaard brandstof wordt voor maritiem transport rondom de Noordzee landen en Baltische staten. Het bedrag dat is toegewezen bedraagt 34,3 miljoen euro. Het Havenbedrijf en haar partners hebben voornemen om het toekomstige bunkerstation naast de GATE terminal op Maasvlakte 2 te realiseren.

Onderzoeken en investeren
De tweede subsidie is deels voor onderzoek, deels voor investeringen in de introductie van LNG als brandstof voor de binnenvaart. Diverse havens en bedrijven langs de corridor Rotterdam – Rijn tezamen met partners langs de Main en de Donau, hebben deelprojecten voorgesteld voor de komende jaren. Het Havenbedrijf is één van de trekkers van de subsidieaanvraag en we zijn dan ook erg verheugd dat aan dit totale plan een subsidie van ruim 40 miljoen euro is toegewezen.

Voor beide subsidies geldt: de komende tijd zal uitwijzen wat de details zijn voor de toewijzing van de subsidies en hoe de bedragen ten gelde kunnen worden gemaakt voor de diverse deelprojecten.

twitter