Rabobank: ‘Zorgen over structuur en organisatie in de binnenvaart’

713

De aanleg van de Tweede Maasvlakte en meerdere inland terminals zorgen voor meer vracht en een goede toekomst voor de binnenvaart. Maar er zijn volgens de Rabobank ook ontwikkelingen die in goede tijden aandacht vragen voor de langere termijn. Sectormanager transport & logistiek Monique van Plateringen heeft zorgen over de structuur en organisatie van de binnenvaart.

‘Door de grote versnippering en individualisme ontbreekt een professionele visie’ schrijft zij in haar blog. ‘Inzicht in ladingsstromen, de veranderingen in de wereldhandel en de gevolgen daarvan voor de binnenvaart zouden gekoppeld moeten worden aan een goede structuur waarin de capaciteit flexibel kan worden  Rabobank: ‘Zorgen over structuur en organisatie binnenvaart’ aangepast aan de vraag. De overcapaciteit, of reservecapaciteit, kan dan veel beter worden aangepast aan het aanbod. Dit is niet alleen goed voor de binnenvaartschippers door betere prijzen, maar ook voor verladers en bevrachters biedt dit continuïteit in de beschikbaarheid van vervoer. Samenwerking is daarbij een belangrijke factor.’

Duurzaamheid
Ook op het gebied van innovatie en verduurzaming wordt de voorsprong van de binnenvaart kleiner. ‘Door de slechte situatie van de afgelopen jaren is er weinig tot geen ruimte geweest voor investeringen, behalve de meeste noodzakelijke als reparatie en vervanging. Bij betere vooruitzichten zal de vraag naar duurzaamheid door verladers gaan toenemen: groen wordt gemeengoed. Ook de overheid zal haar eisen in de toekomst alleen maar verder opvoeren. Verjonging en verduurzaming van met name de kleinere vloot wordt de komende jaren steeds belangrijker.’

Crisis voorbij
‘Is de crisis voorbij?’vraagt Van Plateringen in haar blog. ‘Er zijn tekenen die daarop wijzen en ik deel graag in het optimisme. De uitdagingen waar de sector voor staat worden daarmee niet minder urgent. Een langetermijnvisie, ook van binnenvaartschippers, is noodzakelijk om die bestendige, duurzame toekomst te bereiken.’ (Bron: Rabobank)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter