PVV-vragen over ms Confianza

514

LELYSTAD – De PVV in Flevoland heeft aan het college van Gedeputeerde Staten en de Commissaris der Koning vragen gesteld over de aanvaring van het ms Confianza op 4 juni in de Noordersluis in Lelystad. Hierbij kwam het binnenvaartschip klem te zitten nadat de sluisdeuren plotseling gingen sluiten.

imagePVV’er Boutkan vindt dat het op afstand bedienen van sluizen en bruggen risico’s met zich mee brengt. Hij wil weten of bij de introductie van het op afstand bedienen van sluizen en bruggen de consequenties van de functionaliteiten voor wat betreft het proces van veilig openen en sluiten voldoende zijn doorgrond en of een veiligheidsmanagement systeem is ingevoerd. ‘In hoeverre is het personeel getraind in noodprocedures en zijn de procedures bekend, zowel bij vast als ingehuurd personeel?’

Onderzoek
De PVV wil een extern onderzoek instellen naar dit ongeluk en vindt de veiligheidsaanpak, gestuurd vanuit het managementniveau onvoldoende. ‘Want hoe verklaart u, dat ondanks meerdere oproepen via de marifoon er geen antwoord kwam van het op afstand zittende personeel? Een ongeluk met een polyester recreatievaartuig had ernstiger kunnen aflopen, wanneer deze klem was komen te zitten tussen de sluisdeuren.’