PvdA: ‘Bezuinigingen binnenvaart moeten andere invulling krijgen’

821

De bezuinigingen op de bediening van sluizen en bruggen moeten als het aan PvdA-kamerlid Albert de Vries een andere invulling krijgen. ‘De Partij van de Arbeid ziet liever meer vervoer over water dan nog meer vrachtwagens op de Nederlandse wegen. Als we de Nederlandse binnenvaart stimuleren is dat beter voor het milieu, efficiënter en goedkoper. Ik zal minister Schultz oproepen af te zien van de geplande bezuinigingen en alternatieven presenteren.’

albertpvdaDat minister Schultz wil bezuinigen op de brug- en sluisbediening is volgens De Vries in strijd met haar eigen programma ‘Beter benutten’. ‘Nederland heeft een fijnmazig stelsel van vaarwegen. Bij het doorvoeren van de bezuinigingen kunnen binnenvaartschepen de vaarwegen minder benutten. Dat is kapitaalvernietiging. Niet alleen het rijk, maar ook provincies en gemeenten hebben fors geïnvesteerd in deze waterwegen. Ook recent nog, zoals rond Meppel en bij de sluis van Eefde. Maar als sluizen en bruggen door bezuinigingen ’s avonds of ’s nachts niet meer worden bediend, kunnen er veel minder schepen langs. Dat zou betekenen dat vele tonnen aan lading weer over de weg moeten. Met als gevolg: meer verkeer op de weg en meer luchtvervuiling.’

Minder aantrekkelijk
De Vries denkt dat voor de schepen die nog wel blijven varen, de wachttijden fors toenemen. ‘Ook dat maakt vervoer over water minder aantrekkelijk. Het vraagt bovendien om extra investeringen in wachtplaatsen en veiligheid. Kortom, de voorgenomen bezuinigingen zijn een flinke schadepost voor onze economie, duurzaamheiddoelstellingen geweld aandoen en meer drukte op de wegen brengen. De PvdA zou liever geld uit het programma ‘Beter benutten’ en de ‘Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen’ gebruiken om de bediening van bruggen te verbeteren. Bijvoorbeeld door sluis- en brugbedieningen meer en sneller te automatiseren. Dan kun je met veel minder mensen vanuit een centrale plek vele bruggen en sluizen bedienen. Dat gebeurt al op de Maasroute en op vaarwegen in Zeeland.’

‘Daarnaast kun je ervoor kiezen niet-geautomatiseerde bruggen en sluizen op afroep te bedienen. Het personeel hoeft dan niet voortdurend op een vaste plek aanwezig te zijn, maar komt alleen als het nodig is. Ten slotte is het een prima idee om belanghebbenden mee te laten betalen aan het beheer van vaarwagen. Daarbij kun je denken aan verladers, de recreatiesector en het (regionale) bedrijfsleven. Die zouden dan een jaarlijkse bijdrage kunnen doen, of kunnen betalen per passage of voor de omvang van de lading.’

Uit de crisis
Volgens De Vries zet de PvdA  al langere tijd in om de binnenvaart uit de crisis te halen. ‘Daarvoor zijn inmiddels meerdere voorstellen gedaan. Er is forse overcapaciteit in met name de zogeheten ‘droge ladingsector’ en een overkill aan regels voor kleinere schepen. Laten we zorgen dat overcapaciteit gesaneerd kan worden en dat onnodige regels afgeschaft worden. Daarnaast blijft de modernisering en verduurzaming van de sector achter. Dat is zonde. De binnenvaart biedt goede kansen voor de economie, het milieu en onze infrastructuur. De PvdA wil die kansen pakken.’

Meer over openingstijden van sluizen en bruggen in de binnenvaart:
D66: ‘Kabinet laat binnenvaart kopje-onder gaan’
Bezuiniging bedieningstijden kost in Twente 500 arbeidsplaatsen
EVO: ‘Sluisbeleid kabinet snijdt geen hout’
VVD: ‘Geld vrijmaken voor 24-uursbediening Maasroute’
NVB uit in brief aan minister zorgen over bezuinigingen Rijkswaterstaat
Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’