Provincies willen 140 miljoen voor snelle verbreding A1

550

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland willen dat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo versneld wordt verbreed. Ze vragen Provinciale Staten hiervoor 129,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. De Regioraad van Regio Twente besloot eind 2012 al 10 miljoen euro bij te dragen.

Provincies willen 140 miljoen voor snelle verbreding A1Het doel van de provincies Gelderland en Overijssel en Regio’s Twente en Stedendriehoek is het versneld verbreden van de A1 met één rijstrook in beide richtingen tot 2×4 tussen Apeldoorn-Deventer en 2×3 tussen Deventer-Azelo. Voor de verbreding van de A1 is jarenlang gelobbyd. Met dit voorstel wordt het mogelijk dit najaar met het Rijk en de regio’s te beginnen met de planuitwerking.

In 2017
‘Met deze bijdrage vanuit de regio en een snelle voorkeursbeslissing van de minister kan in 2017 al de schop in de grond. Dit is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en economie. Met de oplossing van de knelpunten bij de A1 heeft het verkeer van het Westen naar het Oosten en omgekeerd, straks weer vrij baan’, zegt gedeputeerde Gerrit Jan Kok uit Overijssel namens de regionale partners.

Versneld
De Tweede Kamer nam in april met een motie (Elias/Kuiken) het besluit versneld een voorkeursbeslissing te nemen voor de A1. Minister Schultz van Haegen wil deze beslissing zo snel mogelijk na het zomerreces nemen en het bod van de regio hierbij betrekken.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter