Provinciale politiek blij met ruimere ligtijden Merwedekanaal

1260

Na vragen van SP, VVD, CDA, D66 en CU/SGP zegde het provinciebestuur van Zuid-Holland onlangs toe de ligtijden voor actieve binnenvaartschippers in het Merwedekanaal te verruimen. Een goede zaak. Desondanks zien de partijen nog wel wat open eindjes.

Op dit moment mogen binnenvaartschippers maximaal zeven dagen aanmeren op de daarvoor bestemde ligplaatsen in het Merwedekanaal. Bijzonder strikte handhaving van deze regels en grote problemen bij de schippers waren voor SP, VVD, CDA, D66 en CU/SGP reden om eind april vragen te stellen.

Provinciale politiek blij met ruimere ligtijden MerwedekanaalHet provinciebestuur zegde daarop op 20 mei toe de ligtijden te willen verruimen, zonder dat daarvoor ontheffing van het Verkeersbesluit hoeft te worden aangevraagd. Voorwaarde wordt wel dat er een ‘beroepsmatige noodzaak’ voor de langere ligduur is.

Langer liggen
SP-Statenlid Lies van Aelst stelt mede namens de andere fracties dat de huidige toezegging een stap in de goede richting van een oplossing voor de ligtijdenproblematiek is. ‘Het punt is echter dat veel schippers momenteel zonder werk zijn. Dit is in veel gevallen ook de reden dat er voor langer dan zeven dagen een ligplaats nodig is. Daarnaast is het aantal plaatsen voor langer verblijf ook om andere redenen te laag. Ze zijn namelijk ook nodig bij bijvoorbeeld ziekte, mantelzorg of een sterfgeval. Voldoende ligplaatsen voor langer dan drie tot zeven dagen moet daarom een punt van aandacht zijn’.

Niet opjagen
De partijen zijn dus blij met de toezegging van het provinciebestuur om de ligtijden te verruimen, maar zullen de verdere uitwerking kritisch volgen. ‘Doel is dat de nieuwe regels goed aansluiten bij de situatie van de schippers, zodat opjagen en onnodig rondvaren zo snel mogelijk tot het verleden behoren.’ (Bron: Lies van Aelst)

Lees ook:
Provincie treedt niet op tegen afmeerverbod Merwedekanaal
ASV: ‘Ligplaatsbeleid toont onwil tegenover de binnenvaart’
Vragen over strenge handhaving ligtijden binnenvaart
Koninklijke Schuttevaer verrast door afmeerverbod Merwedekanaal

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief