ProRail wil goederenvervoer per spoor zwaarder belasten

594

Het overleg tussen de overheid en ProRail over de hoogte van de kostentoerekening voor het gebruik van spoorrails in Nederland is stopgezet.

De Nederlandse overheid wil de subsidie voor aanleg en onderhoud van het railnetwerk met vijftig miljoen euro verlagen. Om dat te compenseren wil ProRail het ProRail wil goederenvervoer per spoor zwaarder belastengebruik van het railnetwerk voor het goederenvervoer per spoor zwaarder belasten.

Oplossing
Brancheorganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) heeft al de oplossing indien het achterlandvervoer vanuit Nederland in gevaar komt door de voorgestelde verhoging. ‘De binnenvaart is prima in staat is om het achterland te bedienen’, meldt directeur markt en economie Erik van Toor van BLN. ‘Naar landen die geen directe verbinding met de West Europese waterwegen hebben, speelt de binnenvaart in veel gevallen de rol van tussenvervoerder. Dat wil zeggen dat een groot gedeelte van het traject per binnenschip wordt afgelegd, waarna overslag plaatsvindt op vrachtwagens of wagons.’

Veilig en schoon
Vanuit Rotterdam wordt 48% van het totale achterlandvervoer per binnenvaart afgevoerd. 17% gaat per pijpleiding, 28% over de weg en 7% per spoor. ‘De binnenvaart neemt daarmee veruit het grootste deel voor haar rekening. Vervoer per binnenvaart is prijstechnisch gunstig, veilig, schoon en de waterwegen bieden nog meer dan voldoende capaciteit om een veelvoud van de huidige volumes te vervoeren.’ (Bron: BLN/Foto: Maarten Kleingeld)

Volg TotaalTrans op Twitter