ProRail moet veiligheid op spoor een hogere prioriteit geven

552

ProRail moet veiligheid een prominentere plaats geven bij de aanbesteding en de uitvoering van klein onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een grootschalige inspectie van 1500 spoorobjecten. Van acuut gevaar is volgens de Inspectie gene sprake. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag aan de Tweede Kamer.

Ook moet ProRail volgens de Inspectie de informatievoorziening over het spoor en het onderhoud verbeteren en beter zicht krijgen op de actuele staat van onderhoud van de FNV Spoor: ‘Maak splitsing NS en ProRail nu ongedaan'infrastructuur. Ook wordt van de spoorbeheerder verlangd dat zij meer regie neemt bij het sturen op kwaliteit en veiligheid. ProRail neemt de aanbevelingen van de inspectie ter harte om het spoor zo nog veiliger en nog beter te maken.

Sturen op resultaat
Het onderzoek dat de Inspectie heeft gedaan is een vervolg op de quick scan naar het spooronderhoud die zij in 2012 uitvoerde. Op basis hiervan wilde staatssecretaris Mansveld een definitief beeld vormen over het prestatiegericht spooronderhoud door ProRail. De doelstelling van het prestatiegericht onderhoud is de kwaliteit van het spooronderhoud verhogen door meer te sturen op resultaat, zoals storingsreductie, veiligheid en duurzaamheid van de infrastructuur. Zo kunnen aannemers hun eigen expertise en innoverend vermogen inzetten bij het onderhoud aan het spoor.

Vinger aan de pols
De staatssecretaris heeft in haar gesprekken met de vier spooraannemers Strukton Rail, ASSET Rail, VolkerRail, BAM Rail vastgesteld dat het draagvlak bij de aannemers en ProRail groot is. ‘De prestatiegerichte contracten kunnen dienen als basis voor kwalitatief hoogwaardig onderhoud aan het spoor. Wel moet ProRail de verbeteringen die zij aan de Inspectie heeft toegezegd zo snel mogelijk doorvoeren. Ik houd hierbij de vinger aan de pols.’ (Bron: Ministrie I&M)