ProRail en NS blikken terug op treinbotsing bij Tilburg

859

TILBURG – Het weekend op het spoor begon slecht. Acht mensen raakten lichtgewond toen een reizigerstrein, op weg naar Tilburg Universiteit, op vrijdagmiddag op een stilstaande goederentrein botste. Een groot deel van het weekend ondervonden reizigers hinder van de hersteloperatie, omdat er geen treinverkeer mogelijk was tussen Tilburg en Tilburg Universiteit. Wat gebeurde er? Een terugblik.

Het betreffende sein bij Tilburg Universiteit is niet voorzien van ATBvv. ATBvv is een aanvulling op het bestaande automatische treinbeveiligingssysteem (ATB) en zorgt ervoor dat treinen die met een snelheid van minder dan 40 kilometer per uur een rood sein passeren, worden afgeremd. De keuze wel of geen ATB-vv aan te leggen wordt altijd gemaakt op basis van een risico inschatting; het betreffende sein had een lage risicoclassificatie.

ProRail en NS blikken terug op treinbotsing bij TilburgVrijdagmiddag

Een NS trein rijdt volgens dienstregeling van Tilburg (vertrek 16:37 uur) naar Tilburg Universiteit (aankomst 16:41 uur). Om 16:39 uur passeert de machinist met lage snelheid een rood sein en botst achterop een stilstaande goederentrein van DB Schenker Rail. De achterliggende oorzaak hiervan wordt onderzocht. Door de kop-staart botsing ontstaat in de laatste wagen van de goederentrein een klein lek. De goederentrein vervoert in deze laatste wagen de stof Butadieen. Butadieen is niet giftig, maar wel brandbaar en dient als grondstof voor de productie van diverse kunststoffen. Het lek in de goederentrein is door de brandweer door middel van bevriezing onder controle gehouden. Uit voorzorg heeft de brandweer maatregelen in de omgeving genomen.

Zaterdag

Na intensief overleg tussen deskundigen van Veiligheidsregio Midden en West Brabant, de bedrijfsbrandweer van de producent van de lading en deskundigen van DB Schenker Rail, is gekozen voor de lading onder streng gecontroleerde omstandigheden over te pompen naar een lege wagon. Dit werk werd zaterdagavond afgerond. Na toestemming van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is rond middernacht gestart met de berging van de reizigerstrein en de beschadigde ketelwagen.

De goederentrein

De betrokken goederentrein rijdt dagelijks tussen Sittard en sorteerstation Kijfhoek (nabij Rotterdam). De trein wordt met name gebruikt voor aan- en afvoer van het Chemelot complex en volgt een route via Roermond, Eindhoven, Tilburg, Breda en Dordrecht. Het betreft geen trein die als gevolg van de bouwwerkzaamheden van het zogenaamde derde spoor in Duitsland in Nederland een alternatieve route moest volgen. De goederentrein bestond op het moment van aanrijding uit 35 wagens. De trein voldeed aan hoge veiligheidseisen. De wagenlijst was correct en geheel volgens afspraken 5 minuten voor vertrek aanwezig bij ProRail verkeersleiding. Over de inhoud van de aangereden wagon bestond dan ook geen misverstand. Hierdoor heeft de brandweer direct en correct kunnen handelen.

Derde spoor Duitsland

De Betuweroute is dé spoorverbinding voor het goederenverkeer tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam, en Europa. Het treinverkeer groeit zodanig, dat er extra ruimte nodig is. Met name de aansluiting op het Europese spoornet richting Oberhausen kan beter. Daarom wordt er in Duitsland 70 kilometer extra spoor aangelegd. Ook aan de Nederlandse zijde van de grens komt een extra spoor. Door de werkzaamheden is de Betuweroute niet altijd volledig beschikbaar voor goederenvervoer. Dat vangen we onder andere op door treinen om te leiden. Tijdens de omleidingen worden gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk gebundeld via de Betuweroute vervoerd.

Beperkte schade

Zodra de sporen waren vrijgegeven, bleek de schade aan de spoorinfra beperkt. Een deel van het spoor wordt vrijgegeven, zodat om 6.44 uur de eerste trein vanuit Roosendaal via Tilburg kon rijden. Vanaf dat moment reden 2 treinen per uur, per richting -dus 4 treinen per uur op Tilburg. De intercity’s halteerden ook extra op stations tussen Breda en Tilburg. Rond half twee op zondag zijn beide sporen weer in dienst, en kon de treindienst weer geheel worden opgestart.

Nader onderzoek

Zowel ILT, OVV als ook de spoorpartijen ProRail, NS en DB Schenker doen nader onderzoek naar de achterliggende oorzaken. Uiteraard beschouwen wij dit als een ernstig incident, en begrijpen wij dat veel mensen hiervan zijn geschrokken. Mede om die reden vraagt NS reizigers die betrokken zijn geweest bij de aanrijding in Tilburg contact op te nemen met 0800-6677888. (Bron: ProRail)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief