Project kustbescherming Jakarta officieel van start gegaan

774

Op 9 oktober is het grote kustbeschermingsproject in Jakarta, Indonesië officieel van start gegaan. Het slaan van de eerste paal voor de nieuwe zeewering markeerde het begin van de werkzaamheden voor het NCICD-project (National Capital Integrated Coastal Development), waarmee wordt opgetreden tegen de effecten van het stijgen van de zeespiegel en het dalen van de bodem.

Project kustbescherming Jakarta officieel van start gegaan De huidige waterkering in Jakarta is op veel plaatsen te laag: in oktober 2013 stond het water 10 centimeter onder de rand. Het noordelijk deel van Jakarta zakt gemiddeld 7,5 tot 17 centimeter per jaar, wat een groot risico vormt voor de 4 miljoen mensen achter de muur.

Het Nederlandswe consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Grontmij maakte het masterplan voor dit water- en stedenbouwkundige project. Het stedelijk ontwerp is gemaakt door ontwerpbureau KuiperCompagnons, de economische haalbaarheid is onderzocht door financieel-economisch adviseurs Ecorys en de hydraulische analyse is gedaan door kennisinstituut Deltares. Ook lokale partners zijn betrokken.

Nieuwe stad

Qua schaal en aanpak is het NCICD-project uniek in de wereld. Naar verwachting zal de uitvoering dertig tot veertig jaar duren. Het totale plan bestaat uit drie fasen: ten eerste de versterking van de huidige zeewering in combinatie met waterzuivering en revitalisatie van de kust, ten tweede de aanleg van een westelijke zeewering in de vorm van de Garuda, een nieuwe stad met 300.000 inwoners en 600.000 werkenden en ten derde een oostelijke zeewering in combinatie met havenuitbreiding en een luchthaven.

Topsector Water

Het project werd mogelijk dankzij inspanningen van de Nederlandse overheid en watersector om samen met Indonesië te werken aan oplossingen voor de kustbescherming van Jakarta. Het masterplan kwam tot stand met steun van de Nederlandse overheid en dankzij de Topsector Water. Het Nederlandse consortium kreeg in 2013 opdracht om een integraal masterplan te maken voor de bescherming van Noord-Jakarta. In dit plan moest de oplossing voor stedelijke en sociaal-economische problemen een belangrijke plek krijgen. Ook is gezocht naar financiering voor de waterbouwkundige werken. (Bron: Witteveen+Bos)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief