Proef met dertig binnenschepen voor schonere binnenvaart

971

DEN HAAG – Havens, universiteiten en binnenvaartorganisaties uit Nederland, België, Duitsland en Engeland gaan op dertig binnenvaartschepen milieumaatregelen nemen om te demonstreren dat schadelijke uitstoot in de binnenvaart verder kan worden teruggedrongen. De proef moet in de zomer van 2015 starten.

Proef met dertig binnenschepen voor schonere binnenvaartDe proef wordt uitgevoerd in het Europese binnenvaartprogramma Clean Inland Shipping (CLINSH). ‘De binnenvaart is achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en ontwikkeling van schone technologie’, schrijft het CLINSH consortium. ‘Zowel schepen als motoren gaan lang mee en voor investeren in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt financiële draagkracht. Het CLINSH programma benadert zowel de milieutechnische als sociaal-economische aspecten van de binnenvaart. Om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te verminderen zijn andere (schonere) brandstoffen, of na-geschakelde technieken (zoals selectieve katalytische reductie via een SCR-katalysator) om uitlaatgassen te reinigen de geëigende methoden.’

Monitoren

Het CLINSH consortium gaat de effecten van de proef op de dertig schepen monitoren waarna de data worden ingevoerd in een database. De database kan input zijn voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Voor de financiering van deze transitie in de binnenvaartsector is inzet van middelen uit Europa noodzakelijk. De binnenvaartsector is immers een sector die het nationale domein overstijgt.

Zomer 2015

De partners in CLINSH werken samen en dragen allen financieel bij aan maatregelen ter stimulering van een schonere binnenvaart. Om uitvoering te kunnen geven aan het Clinsh programma is er in oktober 2014 een aanvraag ingediend bij het Europese subsidiefonds Life. Bij toekenning van de aanvraag kan het consortium op 16 juli 2015 starten met de uitvoering van het programma. De provincie Zuid-Holland is lead partner van het project CLINSH. (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief