Privacy nog steeds niet goed geregeld bij verplichte AIS

739

De privacybescherming rond AIS is nog steeds een onopgelost vraagstuk. Het Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) reageert hiermee op een mogelijke verplichting tot AIS per 1 december 2014. De CCR is bezig hier een besluit over te nemen.

Behalve de privacybescherming, zijn er volgens het Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) nog andere onopgeloste vraagstukken. Zo zijn er nu nog verschillende handhavingsregimes, verschilt de verlangde informatie die met AIS wordt uitgezonden door nationale vaarwegbeheerders in Europa, is het nog niet mogelijk aan boord vast te stellen of de uitgezonden informatie door ontvangende schepen correct ontvangen en weergegeven wordt en is eenduidig overheids inland-ECDIS datamateriaal van het volledige Europese vaarwegnetwerk nog niet beschikbaar.

Geen koppeling
Naar de mening van het bedrijfsleven is een verplichting tot de koppeling tussen AIS en vaarkaart onnodig. ‘Duitsland opteerde aanvankelijk voor een ‘zware’ verplichting, waarbij AIS aan inland-ECDIS vaarkaarten gekoppeld zou moeten worden. De Duitse delegatie wilde daarbij ook specifieke eisen stellen aan de combinatie van hard- en software. De Nederlandse delegatie opteerde voor een AIS ‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’verplichting zonder ENC-koppeling. Als compromis is er een ‘lichte’ ENC-verplichting uitgerold. De elektronische vaarkaart die gekoppeld moet worden aan AIS, hoeft niet een dure inland-ECDIS vaarkaart te zijn. In het ontwerp-besluit is nu sprake van een vergelijkbaar visualiseringssyteem. Het mág een Tresco of Periskal kaart zijn, maar het mag bijvoorbeeld ook een Stentec-kaart zijn. De voorgenomen verplichting heeft betrekking op het gebruik van AIS+ENC in de informatie-modus (ondersteuning van navigatie). De combinatie AIS+ENC is uitdrukkelijk niet bedoeld voor zuivere navigatie in de overwegingen van de CCR.’

Vrijwillig
Vanuit het bedrijfsleven is er op gewezen dat het grootste deel van de vloot reeds vrijwillig is uitgerust met enig elektronisch kaartsysteem. De ENC is immers een van de meest succesvolle ICT-toepassingen in de binnenvaart. Vrijwel ieder schip met AIS heeft ook een koppeling tussen AIS en een E-vaarkaart, zodat het AIS signaal van omringende schepen op de kaart zichtbaar gemaakt kan worden.

Het BTB onderschrijft de wenselijkheid om het AIS signaal van omringende schepen in een E- vaarkaart zichtbaar te maken. ‘Maar dat hoeft geen inland-Ecdis te zijn. BTB wijst er op dat de visualisering van scheepsposities in alle E-vaarkaarten inherent onnauwkeurig is, met de huidige stand van de techniek en met een basisuitrusting aan boord. Er kan niet op genavigeerd worden.’

Blauw bord
Naar de mening van BTB is AIS (of een combinatie van AIS+ENC) niet ‘mission critical’ voor het varen. ‘Je navigeert op directe waarneming en radar. Als AIS of ENC uitvalt, mag dit geen aanleiding zijn voor een vaarverbod. Vanuit de ongevallenstatistiek is er geen enkele aanleiding om een schip een zo’n geval vast te leggen. De schipper moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn reis te vervolgen, om uiteindelijk in de thuishaven reparaties te laten verrichten door de eigen installateur.’
De Nederlandse CCR-delegatie deelt dit standpunt.

De koppeling tussen blauw bord en radar maakt geen deel uit van de voorgenomen besluitvorming. De operationele betrouwbaarheid van deze koppeling wordt momenteel nog door de CCR onderzocht. (Bron: Bureau Telematica Binnenvaart)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter