Principeakkoord CEVA Logistics

813

AMSTERDAM – FNV transport en Logistiek heeft een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao bij CEVA Logistics (CEVA). Vooral de afspraken over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vallen daarbij op.

CEVA begint nieuwe 11.000 kilometer lange spoordienstHenri Janssen van FNV Transport en Logistiek: ‘CEVA maakt op dit moment zeer veel gebruik van uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd. CEVA heeft met ons afgesproken dat ze conform de bedoeling van de WWZ meer zekerheid aan werknemers wil gaan bieden.’

Vast dienstverband

Na een maximale uitzendperiode van twaalf maanden zal aan werknemers een tijdelijk contract worden aangeboden. Na maximaal twee tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal een jaar kunnen werknemers doorstromen naar een vast dienstverband. Hoeveel uitzendkrachten en werknemers dit kan betreffen, is onderwerp van nader onderzoek door een externe partij. Er geldt een overgangsperiode waarin uitzendkrachten en tijdelijke werknemers gefaseerd kunnen doorstromen naar een volgend contract.

Noodzakelijke flexibiliteit

Janssen: ‘In de logistiek heb je veel pieken dalen en kortlopende contracten met klanten. Het is goed dat niet langer naar maximale flexibiliteit wordt gekeken, maar naar de noodzakelijke flexibiliteit. Daardoor zal in de toekomst minder worden gebruikgemaakt van onzekere contracten. Dit betekent niet dat iedereen bij CEVA uiteindelijk doorstroomt naar een vast contract. Maar we verwachten wel dat uit het onderzoek zal blijken dat we grote groepen werknemers in de toekomst meer zekerheid kunnen bieden dan nu.’

De afspraken maken onderdeel uit van een tweejarige cao. Er zijn daarnaast afspraken gemaakt over een werkgelegenheidsgarantie, een herplaatsingsregeling bij het vervallen van werk en een verbeterde reiskostenregeling. De lonen gaan gedurende de looptijd van de cao met 3,75% omhoog en er wordt twee maal een bedrag van 100 euro netto uitgekeerd.

Payrolling en contracting

‘Er zijn meer afspraken waar we blij mee zijn’, aldus Janssen. ‘Zo wordt de WW gerepareerd, worden werknemers gedeeltelijk doorbetaald als ze langdurig zorgverlof opnemen en gaat CEVA 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. CEVA heeft ook toegezegd geen gebruik te zullen maken van payrolling en contracting, de uitzendkrachten op te leiden en vanaf dag één volgens de cao te betalen. Al met al vinden wij dit een goed resultaat, zeker gezien de commotie die er de afgelopen dagen was over de behandeling van uitzendkrachten bij ING.’

CEVA is één van de grootste wereldwijde logistieke dienstverleners. In Nederland werken ongeveer 2.100 mensen bij CEVA.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief