PostNL bereikt definitief akkoord over cao

484

PostNL heeft over de cao voor PostNL voor medewerkers van (brief)post en pakketten een definitief akkoord bereikt met de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VHP2.

De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2013 en eindigt op 31 december 2014. Op 22 mei jongstleden maakte PostNL reeds bekend dat het een principeakkoord over de cao had bereikt met de vakorganisaties.

PostNL verwacht minder post en meer pakketjes te bezorgenBelangrijkste afspraken
  • Medewerkers ontvangen – naast een eenmalige uitkering van 1 procent over 2013 – een salarisverhoging per 1 april 2013, per 1 januari 2014 en per 1 juli 2014 van respectievelijk 0,5 procent, 2,1 procent en 0,5 procent.
  • Om de pensioenen betaalbaar te houden wordt de eigen bijdrage van 2 procent die medewerkers nu aan de pensioenpremie betalen per 1 januari 2014 met terugwerkende kracht verhoogd naar 4 procent.
  • Vanaf 1 juli 2014 wordt de toelage voor overdag werken (Tot.) op zaterdag voor medewerkers van Productie verlaagd naar 30 procent. Vanaf 31 december 2014 wordt dit percentage 20 procent.
  • Voor medewerkers van Productie zijn in 2014 vrije zaterdagen gehalveerd tot dertien. Vanaf 1 januari 2015 vervalt het recht op vrije zaterdagen los van het opnemen van vakantie op zaterdag.
  • Daarnaast hebben oudere postbodes dit jaar de gelegenheid te kiezen voor een 60+ deeltijdarrangement. Hierdoor kunnen zij tot hun pensioen 2 dagen minder werken met behoud van 80% van hun salaris.
Goed perspectief

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: ‘Deze nieuwe cao biedt zowel onze medewerkers als ons bedrijf een goed perspectief. Per saldo is er sprake van een gematigde loonkostenstijging in combinatie met een bredere inzetbaarheid van onze medewerkers. Hiermee zetten wij weer een stap in het verder aanpassen van ons bedrijf.’ (Bron: PostNL)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief