Politie staakt; minder bonnen

605

WOERDEN – De politie staakt en deel minder bonnen uit. De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP riepen hun leden zondag op vanaf maandag 9 maart alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid en in alle andere gevallen te volstaan met een waarschuwing. Ook de Zeehavenpolitie deelt bij lichte overtredingen geen bekeuring uit.

Politie staakt; minder bonnenDit is de eerste van een reeks collectieve acties om minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onder druk te zetten om met betere CAO-voorstellen te komen. De bonden gaven minister Opstelten tot 18.00 uur zondagavond de tijd om met een beter CAO-aanbod te komen en daardoor serieuze onderhandelingen mogelijk maken. Die zijn op basis van zijn huidige CAO-voorstellen niet mogelijk, want die liggen mijlenver af van de CAO-eisen van de gezamenlijke bonden. Volgens het ultimatum moest de minister in ieder geval met nieuwe voorstellen komen voor een betere beloning van het politiewerk, voor veiliger en gezonder maken daarvan en voor een verantwoord vroegpensioenbeleid bij de politie.

Geen beter aanbod

De bonden hebben de minister dit ultimatum gesteld op 26 februari, na twee maanden moeizaam overleg met Veiligheid en Justitie. Afgelopen vrijdag 6 maart reageerde de minister door de bonden een officiële uitnodiging voor nieuwe onderhandelingen te sturen, zonder een beter CAO-aanbod op welk punt dan ook. De bonden hebben hem op zaterdag 7 maart laten weten dat dit gebaar onvoldoende was en het ultimatum in stand bleef.

Afbraakbeleid

Tijdens het verstrijken van het ultimatum begonnen de politiebonden aan gezamenlijke informatieochtenden en -middagen over de stand van zaken: 22 sessies in vier dagen tijd. De belangstelling bleek groot: tijdens de eerste twee dagen (afgelopen donderdag en vrijdag) bezochten ruim tweeduizend collega’s de informatiebijeenkomsten en lieten overduidelijk van zich horen. ‘De minister toont geen enkele waardering voor ons vak. Wij zijn helemaal klaar met zijn afbraakbeleid. Hoog tijd voor acties.’

PolitieautoEerste actie van start

De politiebonden besloten dan ook direct na het verstrijken van het ultimatum de eerste actie te starten, mocht de minister niet met een beter CAO-aanbod zijn gekomen. Dat heeft hij niet gedaan, ook niet na de herhaalde oproep van de bonden op 7 maart.
Vandaar dat de NPB, ACP, ANPV en VMHP hun leden oproepen om met ingang van maandag 9 maart over te gaan op het uitdelen van zoveel mogelijk actiebonnen. Dat wil zeggen: alleen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid een bekeuring uitschrijven en in alle andere gevallen volstaan met een waarschuwing en het verstrekken van een speciale actiebon. Een publieksvriendelijke actie, die de openbare orde en veiligheid niet belemmert, maar die de staatskas behoorlijk wat inkomsten kan schelen als de minister de bonden dwingt haar langere tijd vol te houden.

Bonnenactie

In eerste instantie worden alleen medewerkers van wijkteams opgeroepen aan de bonnenactie deel te nemen. Dat is in de aanzegging aan de werkgever vastgelegd. Deze collega’s moeten voor zichzelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen. We gaan ervan uit dat ze zich massaal bij de bonnenactie zullen aansluiten: des te groter is het effect en des te groter het signaal naar de minister en de druk op de politiek.
LET OP: De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval moet uiteraard wel degelijk een boete worden geschreven. Dat geldt ook als mensen (opzettelijk) misbruik proberen te maken van het coulancebeleid.

Actiebon

In plaats van een officiële bekeuring kunnen collega’s de burgers een door de bonden geproduceerde actiebon meegeven, met daarop in het kort de reden van de coulance richting de burgers. Deze bonnen worden in blokjes van twintig exemplaren door de actieteams van de bonden verspreid binnen de eenheden.

In de loop van komende week zal meer bekend worden gemaakt over de volgende acties, die zullen plaatsvinden in de aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen. (Bron: NPB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief