Pensioenfonds Vervoer nog steeds niet uit de problemen

749

GRONINGEN – De voorlopige dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is per eind december 2014 uitgekomen op 111,5%. De voorlopige dekkingsgraad per eind november was 112,7%. Hiermee is Pensioenfonds Vervoer nog niet uit het reservetekort dat sinds de financiële crisis in 2008 is ontstaan.

Pensioenfonds Vervoer nog niet uit de problemenIn 2014 was het voorlopig rendement 27,6%. Het hoogste rendement dat het pensioenfonds ooit heeft behaald. Dit was vooral te danken aan de verzekering tegen rentedaling. Voor een goed pensioen is het nodig dat het fonds op langere termijn een positief beleggingsrendement haalt. Zonder de opbrengsten uit de beleggingen was het pensioen nu veel lager en de premie veel hoger.

Geen toeslag

Ondanks het recordrendement kunnen de pensioenuitkeringen en -aanspraken nog niet worden verhoogd. ‘Door de sterke rentedaling zijn de pensioenverplichtingen van het fonds ongeveer evenveel gestegen. Daardoor is de dekkingsgraad in 2014 niet zo hard gestegen als nodig was voor het verlenen van toeslag op de pensioenen van iedereen. En de dekkingsgraad zal naar verwachting in de komende maanden nog dalen. Daarnaast moeten pensioenfondsen op basis van de nieuwe regels die vanaf 2015 gelden hogere buffers aanhouden. Het bestuur kan de pensioenen alleen verhogen als dit financieel verantwoord is. Daarbij zal het bestuur rekening moeten houden met de belangen van ouderen èn jongeren. Om de pensioenen van toekomstige generaties te borgen is toeslagverlening naar verwachting voorlopig helaas nog niet mogelijk.’

Pensioenfonds Vervoer nog niet uit de problemenDekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen het aanwezige vermogen en het bedrag aan pensioenen dat nu en in de toekomst moet worden uitgekeerd. Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. Tot 1 januari 2015 moest de dekkingsgraad van een pensioenfonds gebaseerd zijn op een rente die werd gemiddeld over de laatste drie maanden.
De dekkingsgraad van 111,5% geeft door de verplichte rentemiddeling eind 2014 een behoorlijk vertekend beeld van de financiële situatie. Zonder de 3-maands rentemiddeling zou de dekkingsgraad een stuk lager uitvallen, namelijk 106,1%. Dit betekent dat als de rente vanaf 31 december 2014 niet meer wijzigt, de officiële dekkingsgraad (dus de dekkingsgraad zonder middeling) in de loop van 2015 5,4%-punt lager zal worden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Op basis van deze dekkingsgraad besluiten pensioenfondsen vanaf 2015 of de pensioenen moeten worden verlaagd of kunnen worden verhoogd met een toeslag, of een herstelplan moet worden ingediend en of waardeoverdrachten moeten worden opgeschort. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer was per 1 januari 2015 112,6%. Het fonds zal deze dekkingsgraad elke maand publiceren op de website. Als er vanaf nu niets meer wijzigt zou de beleidsdekkingsgraad geleidelijk dalen naar een niveau van 106,1% over twaalf maanden. (Bron: Pensioenfonds Vervoer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief