Patronaal attest per 2 maart 2015 niet meer verplicht

620

Het patronaal attest, mits aan voorwaarden wordt voldaan, is niet meer verplicht vanaf 2 maart 2015. Verladersorganisatie EVO is tevreden. ‘Dit betekent dat er een eind komt aan een grote administratieve last voor bedrijven.’

EVO verwacht nog dit jaar besluit over digitale tachograafIn Europa is de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe tachograafverordening. De verordening werd 4 februari definitief. De nieuwe verordening beschrijft dat bestuurders niet worden verplicht ‘tot het overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden wanneer zij zich niet bij het voertuig bevinden’. Deze passage uit de verordening maakt een einde aan de verplichting van het bijhouden van het patronaal attest.

Handmatig
Een chauffeur moet wel handmatig in de digitale tachograaf registreren wat hij heeft gedaan tijdens de afwezigheid bij het voertuig. De tachograaf biedt deze mogelijkheid op het moment dat de chauffeur de bestuurderskaart invoert. Als een chauffeur bijvoorbeeld op maandag kantoorwerkzaamheden verricht, moet hij dit dus handmatig invoeren. Hetzelfde geldt voor een vakantie- of verlofperiode. (Bron: EVO)

Volg TotaalTrans op Twitter