Overslag Rotterdam stijgt 6,8%

845

ROTTERDAM – De overslag in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar met 6,8% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2014. De groei komt vrijwel geheel op het conto van de overslag van olieproducten (+29,7%), ruwe olie (+8,3%), containers (+3,7% in TEU) en roll-on/roll-off-vervoer (+9,6%).

Containeroverslag Rotterdam groeit, Maasvlakte 2 hard nodigDe overslag van droge bulk (agribulk, kolen, ertsen) daalde over de hele linie. Voor het eerst sinds 2010 nam het aantal zeeschepen weer behoorlijk toe (+3%). De haven kende het eerste halfjaar geen grote nautische incidenten.

Resultaat

Het netto resultaat is in de eerste helft van 2015 gestegen met € 3,1 miljoen tot € 122,5 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2014 is de omzet in 2015 met € 14,7 miljoen toegenomen. Zowel het zeehavengeld als de inkomsten uit contracten stegen. De operationele lasten waren hoger, voornamelijk door hogere exploitatielasten (€ 5,1 miljoen). Daarnaast zijn de afschrijvingen gestegen met € 9,0 miljoen veroorzaakt door een eenmalige afschrijving. Hiertegenover staan lagere financiële baten en lasten veroorzaakt door periodieke aflossingen en een extra aflossing eind 2014. Het resultaat deelnemingen is gestegen met € 4,1 miljoen. Naar verwachting lopen de totale investeringen terug van € 189,3 miljoen in heel 2014 tot ongeveer € 160,0 miljoen in 2015.

Nieuwe markten

De vooruitzichten voor de ontwikkeling van de haven zijn redelijk gunstig. Havenbedrijf Rotterdam blijft inzetten op volwassen markten (zoals raffinage en chemie), groeimarkten (zoals containers en LNG) en nieuwe markten (zoals offshore en biobased). Maar groei, innovatie en verbreding van activiteiten in de haven gaan niet vanzelf. De concurrentie met andere havens is stevig en het bedrijfsleven moet zich flink inspannen om resultaten te boeken.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief