Overslag Antwerpse haven stijgt 4,4%

982
Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: ‘Een jaar afsluiten met zulke mooie groeicijfers geeft vertrouwen voor de toekomst. In 2018 willen we verder borduren op het elan van het afgelopen jaar. Dat betekent dat we de wereld als schaal nemen voor onze beslissingen, waarbij het maximaal faciliteren van onze klanten het uitgangspunt is.’ (Foto Havenbedrijf Antwerpen)

ANTWERPEN De overslag in de Antwerpse haven is in 2017 met 4,4% gestegen tot ruim 223 miljoen ton. Vrijwel alle sectoren lieten een stijging zien, de overslag van droog massagoed, zoals kolen en ertsen, daalde echter 3,7% tot 12,2 miljoen ton. In 2017 deden 14.223 zeeschepen (-1,7%) Antwerpen aan. De bruto tonnenmaat van de schepen steeg met 1,4% tot ruim 406 miljoen BT.

De containeroverslag steeg vorig jaar tot 10,45 miljoen teu, een stijging van 4,1%. Het laatste kwartaal van 2017 groeide de containeroverslag met 7% het meest. De maanden mei, augustus en oktober kenden een recordbehandeling van meer dan 900.000 TEU. Wat vaargebieden betreft ging Antwerpen er vooral in Noord-Amerika (+11,6%), Latijns-Amerika (+8,5%) en het Verre Oosten (+7,7%) op vooruit. De VS toont een +9,7 groei in beladen containers en met een toename van de aanvoer hiervan met +10,4 zit de export vanuit de VS duidelijk in de lift. In Europa, het grootste vaargebied voor Antwerpen, verloor de containeroverslag (-3,6%), wat te verklaren valt door een verlies in aanvoer van transhipmentlading.

Wind in de zeilen
‘Het gunstig economisch klimaat, in combinatie met de allianties die voor hun aanlopen resoluut voor Antwerpen blijven kiezen, maakt dat de containerbehandeling in Antwerpen de wind in de zeilen heeft’, meldt Jacques Vandermeiren als CEO van het Havenbedrijf Antwerpen. ‘Ook voor de komende jaren verwachten we nog steeds groei in de behandeling van containers, vandaar dat we ook in 2018 volop blijven inzetten op het voorzien van extra capaciteit voor de behandeling van containers in Antwerpen.’

De Vlaamse regering maakt in de loop van het jaar bekend welke oplossing zij kiest om Antwerpen te voorzien van die broodnodige extra containercapaciteit. ‘Voor ons is er slechts één keuze mogelijk, en dat is het Saeftinghedok. Deze scoort het beste zowel wat betreft het voorzien van voldoende capaciteit, operationele haalbaarheid als belangstelling vanuit de markt. Dankzij het extra getijdendok kunnen we de positie van onze haven als motor van de economie, van welvaart en van werkgelegenheid voor onze regio verder versterken.’

Breakbulk
Het roro-verkeer steeg in 2017 met 10,5% tot ruim vijf miljoen ton. Het aantal behandelde auto’s steeg met 4,0% tot 1.238.128 eenheden.
Het conventioneel stukgoed gaat er flink op vooruit in vergelijking met het jaar daarvoor. Eind 2017 stond er een overslag van 10.273.369 ton in de tabellen, goed voor een stijging van 4,8%. In dit segment is er een vooral een groei te noteren in de aan- en afvoer van ijzer en staal (+7,8% tot 8,3 miljoen ton). Vorig jaar zat er een zeer sterke groei in de aanvoer van ruw ijzer en staal vanuit India (+91% of 520.209 ton). Ook de import van staal uit landen als Zuid-Korea, Taiwan, Vietnam en dichterbij Turkije nam toe als gevolg van een beter draaiende staalindustrie en compenseerde op die manier een daling van de aanvoer van staal uit China (-44% of -657.308 ton). De antidumpingmaatregelen die Europa heeft genomen om de import van Chinees staal dat onder de marktprijs wordt verkocht te beperken, zijn een verklaring voor deze evolutie.

Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed eindigde in 2017 op +5,7% groei (73.134.912 ton). Het laatste kwartaal van 2017 was het beste ooit voor dit segment. De stijging in de totale overslag van vloeibare bulk wordt gedreven door een stijging in de behandeling van ruwe aardolie met maar liefst 49,9% (5.963.279 ton). Ook de behandeling van aardoliederivaten, goed voor bijna drie kwart van het totaal binnen dit segment, ging er in 2017 andermaal op vooruit: +3,1% tot 52.939.495 ton.

Droog massagoed
Droog massagoed ging er het voorbije jaar met 3,7% op achteruit (12.176 ton). De overslag van meststoffen, de grootste categorie binnen het droog massagoed, nam toe met 3,7% (3.734.661 ton). De overslag van ertsen groeide met 12,7% (2.385.536 ton). Aan de andere kant van het spectrum noteren we een blijvende daling in de overslag van kolen met 54,2% (477.515 ton).