Overnachtingshaven Beneden-Lek krijgt een westelijke ingang

500

De plannen voor de overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers langs de Beneden-Lek bij Bergambacht worden steeds concreter. De gemeente Bergambacht is bereid mee te werken aan de verdere uitwerking van de voorkeursvariant.

Na een locatieafweging langs de Beneden-Lek blijken overnachtingsplaatsen het beste te passen bij Bergambacht. Hiervoor zijn drie varianten uitgewerkt.

Westelijke haveningang
Rijkswaterstaat, gemeente Bergambacht, provincie Zuid-Holland en Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer hebben een voorkeur aangegeven voor de haven met Overnachtingshaven Beneden-Lek krijgt een westelijke ingangwestelijke ingang. Deze is besproken in het college van B&W van Bergambacht. De  gemeente Bergambacht is bereid mee te werken aan de verdere voorbereiding en realisatie van de voorkeursvariant.

De gemeente vindt het wel belangrijk dat door verlenging van de bestaande veerstoep de intensief gebruikte veerverbinding even goed en veilig blijft als voorheen. Wethouder Dilia Blok vindt een goede inpassing van de overnachtingshaven in de omgeving eveneens een aandachtspunt. ‘De voorkeursvariant kan ook recreatieve mogelijkheden bieden, wat prima in onze structuurvisie Beleef Bergambacht past.’

Kenmerken
In de voorkeursvariant wordt uitgegaan van een westelijke haveningang, een verlengde veerstoep, de mogelijkheid voor recreatieve ontwikkeling in de luwte ten westen van de veerstoep en een talud ter hoogte van het braakliggend terrein achter het bedrijf Op- en overslag Terminal Bergambacht (OTB bv).

De voorkeursvariant wordt momenteel verder uitgewerkt zodat duidelijk wordt hoe de overnachtingshaven er uit komt te zien. Omgevingsmanager Maarten Verboven van LievenseCSO, het bureau dat ondersteunt bij de planuitwerking, licht dit toe. ‘Voor de aanleg van een overnachtingshaven voor schepen met meer dan 1350 ton laadvermogen is het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) verplicht. De effectonderzoeken geven inzicht in de milieueffecten van de varianten. In het MER beschrijven we deze effecten en brengen een score aan waardoor duidelijk wordt welke variant de voorkeur heeft.’ (Bron: Koninklijke Schuttevaer/Rijkswaterstaat)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter