Overleg over aangepaste pensioenregeling binnenvaart

420

ROTTERDAM – Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenvaart gaan begin 2015 overleggen over een aangepaste pensioenregeling voor de sector Rijn- en binnenvaart. Verder hebben sociale partners afspraken gemaakt over de pensioenopbouw in 2015.

Duitsland wil strengere eisen geluidsnormen binnenvaartCBRB en BLN en Nautilus International en CNV Vakmensen hebben dit kenbaar gemaakt in een gezamenlijke brief aan het Bedrijfspensioenfonds (Bpf) voor de Rijn- en Binnenvaart, het fonds dat de regeling uitvoert.

Opbouw

Eerder heeft het Bpf aangegeven dat de pensioenopbouw nog maar in beperkte mate gefinancierd kan worden uit de reglementaire premie. Het zogeheten opbouwpercentage zou daarom in 2015 tot 1,3% moeten worden teruggebracht. Sociale partners hebben echter afgesproken dat de pensioenopbouw 1,45% zal bedragen.

In 2006 hebben sociale partners een pensioenakkoord gesloten waarin onder meer een tijdelijke extra premiebijdrage aan het Bpf is vastgelegd. Deze bijdrage is bestemd om het fondsvermogen te versterken zodat de pensioenen weer kunnen worden geïndexeerd. In 2015, zo is nu afgesproken, zal een deel van deze bijdrage gebruikt worden om de pensioenopbouw te bekostigen. (Bron: CBRB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief