Overleg met transportsector over alcoholslot in vrachtwagens

777

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat met de transportsector in overleg over het eventueel inbouwen van een alcoholslot in vrachtwagens. De minister liet al wel vast de voor- en nadelen op een rijtje zetten.

alcoholslotTechnisch is het mogelijk een alcoholslot in vrachtwagens te bouwen. Wel moet daarvoor de regelgeving worden aangepast en moeten de uitvoeringsorganisaties hun ICT systemen aanpassen en moeten inbouw- en uitleesfaciliteiten voor vrachtwagens worden geregeld. Volgens de minister is het niet goed in te schatten of er bij de werkgevers in de transportbranche de bereidheid bestaat mee te werken aan de inbouw van alcoholsloten, als zou worden besloten de regelgeving op dit punt aan te passen. ‘Inbouw van het alcoholslot in deze voertuigen lijkt bij die werkgevers op praktische bezwaren te stuiten.’

Twee keer duurder
De transportbranche ziet praktische bezwaren aan het Alcohol Slot Programma (ASP) kleven. ‘Het doel van het programma is deelnemers te leren alcohol en verkeer van elkaar te scheiden. Daarom wordt niet alleen een alcoholslot ingebouwd, de gegevens worden ook periodiek uitgelezen. Het uitlezen van het alcoholslot gebeurt op dezelfde locaties als waar het alcoholslot is ingebouwd. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemer. Een eerste inschatting van de fabrikant leert dat een ASP voor vrachtwagens twee keer zo duur zou zijn als voor personenauto’s, vanwege het geringe aantal voertuigen en de duurdere locaties.’

Uitleesbeurt
Vanwege het heen en weer rijden naar de locatie en het uitlezen van de gegevens zou de vrachtwagen per uitleesbeurt een halve dag niet beschikbaar zijn voor het eigenlijke transport. ‘Het is niet gebruikelijk dat iedere chauffeur zijn eigen vrachtwagen of bus heeft. Vaak worden de vrachtwagens en bussen zeven dagen per week ingezet. Dat betekent in de praktijk dat er meerdere wagens geschikt gemaakt moeten worden voor het ASP, collega’s ook moeten blazen als zij gebruik maken van de betreffende wagen dan wel dat er speciaal een vrachtwagen gereserveerd moet worden voor die chauffeur die het ASP opgelegd heeft gekregen.’

Oproep
Verder voert de transportbranche aan dat vrachtwagens vaak internationaal op de weg zijn. ‘Er zijn situaties waarin een deelnemer een oproep krijgt voor een extra uitlezing van het alcoholslot. Dat moet binnen een bepaalde termijn bij een erkende inbouwlocatie in Nederland. Er zijn namelijk geen erkende servicecentra in het buitenland.’