‘Overlast Zeeuws-Vlaamse parkeerplaatsen niet taak ILT’

619

DEN HAAG – Het aanpakken van de toestanden met overnachtende vrachtwagenchauffeurs op de Zeeuws-Vlaamse parkeerplaatsen is geen taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat antwoordt minister Schultz op Kamervragen van de PvdA.

‘Overlast Zeeuws-Vlaamse parkeerplaatsen niet taak ILT’De minister vindt het wel ‘denkbaar’ dat de aanscherping van de regels in België ertoe heeft geleid dat meer buitenlandse chauffeurs, voor het doorbrengen van hun lange rusttijd hun heil in Nederland zoeken. De ILT is inmiddels in overleg getreden met de Belgische handhavingsautoriteit over de handhaving van de betreffende regels.

Toezicht

Volgens Schultz beschouwt de ILT het toezicht op naleving van rij- en rusttijden in het goederenvervoer over de weg als een prioriteit. ‘Dit maakt dan ook een belangrijk deel uit van het jaarlijks werkprogramma van de inspectie. Tijdens reguliere wegcontroles checkt de ILT in relevante gevallen of een chauffeur beschikt over alternatieven voor zijn normale wekelijkse rusttijd. Is dat niet het geval krijgt hij zelf een waarschuwing en geeft de ILT de informatie door aan de lidstaat waar het betreffende bedrijf gevestigd is.
Waar het gaat om ‘toestanden op Zeeuws-Vlaamse parkeerplaatsen’, is het in het kader van openbare orde en veiligheid in eerste instantie een verantwoordelijkheid van gemeente en politie om hier op toe te zien en indien nodig maatregelen te nemen.’

Geen overtreding

De minister meldt verder dat een langere rustperiode doorbrengen op een parkeerplaats geen overtreding hoeft te zijn. ‘In de Europese verordening 561/2006 is bepaald dat bestuurders hun dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden buiten hun standplaats in een voertuig mogen doorbrengen als dat voertuig beschikt over geschikte slaapfaciliteiten en stilstaat. In die verordening is niet bepaald hoe en waar bestuurders hun normale wekelijkse rusttijd moeten doorbrengen. De verordening geeft wel een definitie van het begrip ‘wekelijkse rusttijd’: (…) een wekelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken en die een “normale wekelijkse rusttijd”en een “verkorte wekelijkse rusttijd” omvat: (…).

‘Op basis van deze definitie kan geconcludeerd worden dat van belang is of een bestuurder alternatieven heeft (‘vrijelijk over zijn tijd kan beschikken’). Een langere rustperiode doorbrengen op een parkeerplaats hoeft dus geen overtreding te zijn. Bij wegcontroles kan de ILT, op basis van tachograafgegevens, aan chauffeurs vragen of ze beschikken over een alternatief, bijvoorbeeld een hotel of de mogelijkheid om naar huis te gaan. Is dit niet het geval, dan is sprake van een overtreding van de Europese verordening 561/2006 en krijgt de chauffeur een waarschuwing. Omdat het in de meeste gevallen zal gaan om buitenlandse chauffeurs, geeft de ILT de informatie door aan de lidstaat waar het betreffende bedrijf gevestigd is.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief