Overheid trekt te weinig geld uit voor onderhoud hoofdwegennet

532

De kwaliteit van het hoofdwegennet loopt gevaar. De overheid trekt volgens de Algemene Rekenkamer te weinig geld uit voor de hoofdwegen waardoor er risico’s ontstaan voor de kwaliteit van het hoofdwegennet.  

‘Het onderhoud aan de hoofdwegen en de renovatie en vervanging van bijbehorende objecten zoals geleiderails, matrixborden, geluidsschermen, bruggen, tunnels en viaducten zijn de afgelopen jaren uitgesteld’, schrijft de Rekenkamer. ‘Ook zijn er doelmatigheidsrisico’s ontstaan. Want naarmate langer wordt gewacht met onderhoud c.q. renovatie/vervanging, worden de noodzakelijke werkzaamheden duurder.’

Overheid trekt te weinig geld uit voor onderhoudhoofdwegennetTe weinig geld

De risico’s zijn volgens de Rekenkamer ontstaan door budgettaire problemen. ‘In 2011 is de minister van een te laag bedrag uitgegaan voor de kosten van de instandhouding tot en met 2020. Vooral het achterstallig onderhoud en de uitbreiding van het hoofdwegennet hadden ruimer bij de berekening van het budgettekort moeten worden betrokken. Het ging om een extra budget van ongeveer 0,7 miljard euro tot en met 2020. De minister heeft hiervoor inmiddels 0,3 miljard euro extra gereserveerd na 2020, maar dat geld is nog niet beschikbaar in de jaren dat het nodig is. Voor de rest van de extra 0,4 miljard euro is nog helemaal geen geld beschikbaar gesteld.’

Informatie

De Rekenkamer heeft ook kritiek op de aansturing en de werkwijze van Rijkswaterstaat. ‘Wij denken dat er verbeteringen nodig zijn in de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat, zodat de programmering en budgettering van de instandhouding beter kan worden ondersteund. Rijkswaterstaat zou zijn begroting niet langer moeten opstellen volgens het kasstelsel, maar volgens het baten-lastenstelsel. Uitgaven voor producten die langer meegaan worden dan over diverse jaren uitgesmeerd. De ‘stille kosten’ van de infrastructuur (de geleidelijke veroudering die niet met beheer en onderhoud kan worden tegengegaan) komen daarmee beter in beeld.

Meer informatie

De informatiepositie van de Tweede Kamer kan worden versterkt als de minister van IenM de Tweede Kamer meer informatie geeft over alle kosten en financiële risico’s van de instandhouding van het hoofdwegennet. ‘Ook zou de minister de Tweede Kamer meer inzicht kunnen bieden in de relatie tussen het beschikbare budget, het verwachte instandhoudingsniveau en de maatschappelijke effecten daarvan.’ (Bron: Algemene Rekenkamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief