Overeenstemming over verlaging vergunninggrens naar nul

377

De vakbonden en werkgevers in de sector Transport en Logistiek hebben overeenstemming bereikt over een verlaging van de vergunninggrens in het beroepsgoederenvervoer over de weg.

FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie hebben samen met werkgeversorganisatie TLN een brief gestuurd aan minister Schultz Van Haegen om de door hen voorgestelde aanpassingen toe te lichten.

Minister pakt files A27 tussen Houten en Hooipolder aanNaar nul

Op dit moment ligt de ondergrens voor de vergunningplicht in Nederland bij voertuigen met een laadvermogen van 500 kilogram. De sociale partners in het beroepsgoederenvervoer zijn van mening dat deze vergunninggrens dient te worden teruggebracht naar 0 kg.

Dit betekent dat elke onderneming die op commerciële basis goederen vervoert, over een vergunning moet beschikken en aan bepaalde eisen (betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, vakbekwaamheid) moet voldoen.

Schijnzelfstandigheid

De verlaging van de ondergrens naar 0 kg draagt volgens de sociale partners in belangrijke mate bij aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Bovendien geeft het hanteren van deze vergunninggrens een enorme impuls aan de professionaliteit én de continuïteit binnen dit ‘lichte’ segment van het beroepsgoederenvervoer, dat mede door de toename van e-commerce een sterke groei kent. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief