Akkoord over relingplicht en lichtdoorlatendheid stuurhut

1091

Nederland heeft in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) overeenstemming bereikt over de relingplicht op binnenvaartschepen en de lichtdoorlatendheid van de stuurhut. Minister Schultz meldt verder dat het de Nederlandse delegatie is gelukt voor de meest problematische overgangsbepalingen uitstel tot 2020 af te spreken. Het besluit valt 12 juni in de plenaire vergadering van de CCR.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat een vast aangebrachte reling een veiligheidsverhogend effect kan hebben, maar dat hetzelfde effect wordt bereikt door het dragen van een reddingsvest. Het veiligheidsrendement van een reling lijkt niet op te wegen tegen de kosten en de Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekpraktische bezwaren om op bestaande schepen een reling aan te brengen.

Blijft tegen
Nederland is in principe tegen de relingplicht, maar kan instemmen met verlenging van het tijdelijk voorschrift voor de duur van drie jaar. In die periode geldt het voorschrift alleen voor nieuw te bouwen schepen, groter dan vijftig meter. In de komende drie jaar wordt naar een compromis gezocht dat voor alle partijen acceptabel is. Bij de uitwerking van het compromis zet Schultz er op in dat bestaande schepen ongemoeid worden gelaten.

Stuurhutten
Een van de grootste knelpunten bij de overgangsbepalingen is volgens de binnenvaartsector de lichtdoorlatendheid van de stuurhutten. Het voorliggende besluit houdt in dat bestaande schepen mogen blijven varen met ruiten die weliswaar geen 75%, maar wel minimaal 60% lichtdoorlatendheid hebben. In dat geval kan met enkele eenvoudige en goedkope maatregelen worden bereikt dat het zicht voor de roerganger niet vermindert.

Met dit besluit wordt volgens Schultz naar schatting een derde van de Nederlandse vloot een kostenpost van vele duizenden euro’s bespaard, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Uitstel tot 2020
De lidstaten zijn het unaniem eens geworden over uitstel van inwerkingtreding van enkele zeer knellende technische eisen waarvan de overgangstermijn in 2015 afloopt. De termijn wordt verschoven naar 2020.

 • Geluidsdruk machinekamer
 • Geluidsdruk in stuurhut
 • Geluidsdruk 25 meter afstand schip
 • Geluidsdruk woon-en slaapruimten
 • Elektrische installaties
 • Bijboten volgens norm
 • Eisen aan kranen
 • Eisen aan alarminstallatie
 • Vluchtwegen niet door keukens
 • De doorsnede van de ontluchtingsleiding en van de verbindingen tussen de tanks
 • Tweede onafhankelijke voortstuwing en aparte machinekamers. (Bron: Ministerie I&M)

Lees ook:
Betty de Boer praat met Duitsers over versoepelen CCR-eisen
CCR wil overgangstermijnen voor ROSR-eisen van 2015 verlengen
SP wil dat secretaris-generaal van CCR andere baan gaat zoeken

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief