Overboord geslagen stuurman had geen reddingvest aan

850

DEN HAAG – De eerste stuurman die in december 2013 overboord viel van het ms Victoriaborg van rederij Wagenborg Shipping is vermoedelijk aan dek gegaan zonder beschermende kleding zoals een lifejacket. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

victoriaborg3Het bemanningslid werd vermist in de Atlantische Oceaan ten noordwesten van Frankrijk. De vermissing werd ontdekt na een aantal alarmen die werden opgevolgd door een bemanningscontrole. Het ongeval gebeurde in slechte weersomstandigheden op volle zee. Het lichaam van het bemanningslid is enkele weken later aan land aangespoeld. Gelijktijdig met de vermissing van de eerste stuurman heeft de stuurmachine-installatie ernstige schade opgelopen. Dit heeft een zoekactie en mogelijke redding belemmerd.

Onmogelijk

‘Het is helaas onmogelijk gebleken om precies te achterhalen op welk moment of onder welke omstandigheden de eerste stuurman precies vermist is geraakt’, schrijft de Onderzoeksraad. ‘Niemand heeft de eerste stuurman over boord zien vallen. Wel achten we het aannemelijk dat de eerste stuurman in slecht weer aan dek is gegaan om verder onderzoek te doen naar de herkomst van water in de proviandkamer.’

Uit de verklaringen van de bemanning blijkt dat het weer op de dag van het ongeval dermate slecht was dat er geen dagelijkse werkzaamheden werden uitgevoerd. Daarnaast was de dag voor het ongeval een sluitronde over dek gelopen waarbij extra maatregelen waren getroffen om over boord slaan als gevolg van het zware weer te voorkomen. Deze omstandigheden waren bekend bij de bemanning.

Overboord geslagen stuurman had geen reddingvest aanDe kapitein heeft verklaard dat hij een order voor het niet betreden van het dek, via de eerste stuurman en HWTK, heeft uitgegeven. Aan boord van de Victoriaborg was geen regeling voor het betreden van het dek in het geval van slecht weer indien dit toch noodzakelijk was.

Schip en bemanning

De Victoriaborg was met pyriet, staalrollen en op weg van Rotterdam naar het Amerikaanse Wilmington. Ten tijde van het ongeval waren er tien bemanningsleden aan boord, drie met de Oekraïense, twee met de Russische, een met de Vietnamese en vier met de Filippijnse nationaliteit. De voertaal was Engels. De Oekraïense stuurman was sinds 2010 werkzaam bij Wagenborg als eerste stuurman en was ten tijde van het voorval 96 dagen werkzaam op de Victoriaborg. Hij was in het bezit van het vaarbevoegdheidsbewijs voor eerste stuurman.

Toedracht van het ongeval

Op 20 december 2013 vertrok de Victoriaborg om tien uur uit Rotterdam naar Wilmington. De weersvoorspellingen gaven aan dat er slecht weer te verwachten was tijdens de reis. Om het schip hiervoor gereed te maken, liep de eerste stuurman op 21 en 22 december samen met de bootsman en een matroos rondes over het dek om openingen, deuren, ruimen en ankers te controleren. Tijdens deze controles werd de vaart van het schip geminderd, zo kon iedereen veilig aan dek gaan.

In de ochtend van 23 december verslechterde het weer. Er sloeg water over de luiken van de ruimen en de open dekken, inclusief het achterdek. De bootsman en kok zochten binnen naar een mogelijke lekkage in de proviandkamer omdat de kok daar zout water had geconstateerd. Op dat moment kon niet worden vastgesteld waar het water vandaan kwam. Omstreeks 13.30 uur werd opnieuw water geconstateerd in de proviandkamer. De bootsman zocht, nu samen met de eerste stuurman, nog een keer naar de oorzaak van de lekkage. De binnenzijde van het proviandluik en de ontluchting waren droog, de oorzaak van de lekkage werd niet gevonden. Daarop gaf de eerste stuurman de bootsman opdracht de proviandkamer droog te maken, waarna de bootsman de eerste stuurman vanuit de kombuis naar de accommodatie zag gaan. De eerste stuurman droeg op dat moment de kleren en slippers die hij in de accommodatie altijd droeg.

Overboord geslagen stuurman had geen reddingvest aanOm 13.54 uur klonken verschillende alarmen, waaronder het brandalarm. Op het moment van de alarmen waren de hoofdwerktuigkundige (HWTK) en de tweede werktuigkundige (tweede WTK) in de machinekamer. Toen het alarm klonk, begaven zij zich naar de controlekamer en constateerden dat het noodschakelbord, stuurmachinepomp 2, stuurboord ventilatie en de noodverlichting was uitgevallen. De HWTK en tweede WTK begaven zich vervolgens naar de noodgeneratorkamer waar het noodschakelbord zich bevond. Daar aangekomen constateerden zij dat de buitendeur van de noodgenerator kamer open en los stond. Er stond ongeveer 40 cm water in de ruimte en de noodgenerator was automatisch gestart. Het water in de noodgenerator kamer zorgde voor kortsluiting. Gealarmeerd door het aanhoudende alarm meldde de bemanning zich op de brug. De eerste stuurman was niet aanwezig. De kapitein gaf vervolgens opdracht om naar de eerste stuurman te zoeken. In de accommodatie werd hij niet aangetroffen. Er werd geconstateerd dat zijn werkkleding (jas, helm en werkschoenen) niet aanwezig was in zijn hut. Om 14.12 uur is hierop per marifoon een distress call uitgegeven voor man over boord. Op de brug is de positie van 14.00 uur en van 14.15 uur in het scheepsjournaal genoteerd. Er werd geen gebruik gemaakt van de man over boord (MOB) boeien met rook- en lichtsignalen die aan de brugvleugel zijn bevestigd. Na de distress call werd contact gemaakt met het MRCC Corsen en werd een Search and Rescue (SAR) operatie gestart. Door de defecte stuurmachine-installatie kon de Victoriaborg niet aan deze operatie deelnemen. Het dichtstbijzijnde motorschip Energy Pride keerde om, om te helpen zoeken. Ook werd een SAR-vliegtuig ingezet. Om 19.00 uur werd de SAR-operatie zonder resultaat beëindigd.

Rederij

Naar aanleiding van dit ongeval heeft de rederij actie ondernomen. In het informatieblad van de rederij is een stuk geplaatst om bekendheid te geven aan het ongeval. De rederij heeft een programma opgesteld om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Zij hebben onder andere een vragenlijst uitgezet onder het varend personeel. De rederij heeft eveneens de procedure voor werk aan dek aangescherpt.
Wat de overwegingen van de eerste stuurman zijn geweest om aan dek te gaan is niet meer te achterhalen. Wat voor inschatting hij heeft gemaakt van het weer en de risico’s bij het aan dek gaan is ook niet bekend. Er is geen nader overleg geweest tussen de betrokkenen bij het onderzoek naar de oorzaak van het water in de proviandkamer.

Afsluitrubbers

Tijdens het onderzoek naar de lekkage in de proviandkamer werd de oorzaak van de lekkage niet gevonden. In de haven is later waargenomen dat het water door de afsluitrubbers van het proviandluik moet zijn gelekt. Er waren sporen van zout water aanwezig. De oorzaak is vermoedelijk een grote hoeveelheid zeewater op het achterdek. (Bron: Onderzoeksraad)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief