Oproep voor snelle effectieve bescherming tegen piraterij

741

ROTTERDAM – Reders, vakbond en kapiteinsvereniging, verzekeraars, verladers en gezinnen roepen de overheid op snel een effectieve bescherming mogelijk te maken van zeevarenden, lading en schepen onder de Nederlandse vlag tegen piraterij.

Britse Marine arresteert negen Somalische piratenDe Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK), verladersorganisatie EVO, de maritieme vakbond Nautilus International, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging Maritiem Gezinskontakt, de Noord Nederlandsche P&I club en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders dringen in een gezamenlijke brief aan op een snelle oplossing voor een effectieve en sluitende bescherming van zeevarenden, lading en schepen varend onder de Nederlandse vlag.

Private beveiligers

Voor die gevallen waarin de bescherming niet door Defensie kan worden gegarandeerd, moeten strikte voorwaarden worden vastgesteld waaronder gewapende private beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen eventueel kunnen worden toegestaan. Door de handen in een te slaan hopen de genoemde partijen dat er een doorbraak komt in de politieke patstelling in dit dossier.

Partijen benadrukken de noodzaak van het effectief beschermen van zeevarenden, lading en schepen die door het gevaarlijke gebied varen. ‘Het beschermen van lijf en goed en het open houden van één van de belangrijkste handelsroutes ter wereld zijn en blijven de doelen.’

Alternatieven

Partijen spreken nogmaals uit dat hun voorkeur uit gaat naar de bescherming door militairen (een zogenoemd ‘vessel protection detachment’, VPD). Indien dit in incidentele en uitzonderlijke gevallen niet kan, moet een alternatieve beveiliging in het leven worden geroepen. Dit is de ‘VPD, tenzij’-benadering. Als de maximale bescherming door Defensie is bereikt en dit ontegenzeggelijk door de Regering is bevestigd, kan er naar alternatieven worden gekeken. Partijen roepen het kabinet en het parlement dan ook op om spoedig duidelijkheid te geven wat de uiterste inzet van VPD’s is. De veiligheid op zee mag hier niet onder lijden. (Bron: KVNR)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief