Opnieuw Kamervragen over afvalbeleid voor de binnenvaart

657

Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu opnieuw vragen gesteld over de grote weerstand tegen het gevoerde afvalbeleid voor de binnenvaart.

Volgens Smaling bewijst het feit dat het merendeel van de binnenvaartschippers geen huisvuilabonnement heeft afgesloten, dat er geen draagvlak is voor deze nationale regeling. SP wil in Oost-Nederland meer binnenvaart, geen treinen‘Ik wil van de minister weten hoe ze verklaart dat slechts 245 van de circa 10.000 schepen in de verdragsluitende staten van het CDNI (Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart), waarvan 6.000 in Nederland, een abonnement hebben afgesloten voor het afgeven van afval langs rijksvaarwegen.

Tweemaal betalen
Smaling wil van de minister verder weten waarom schippers tweemaal moeten betalen voor het verwerken van huisvuil, namelijk eenmaal bij de gemeente van inschrijving en nogmaals middels het aparte abonnement voor de binnenvaart. En wanneer u uitgaat van het principe ‘de vervuiler betaalt’, waarom betaalt dan iedereen hetzelfde tarief, ongeacht het aantal dagen dat men in Nederland vaart, de grootte van het schip of het aantal opvarenden? En wat is, in het kader van ‘de vervuiler betaalt’, de omvang van de afvalstromen van het binnenvaartbedrijfsleven en hoe hoog zijn de kosten voor inzameling en verwerking hiervan, binnen het CDNI-verdrag?

Ongedierte
Volgens Smaling is bij sluizen al meer ongedierte waargenomen omdat er afval blijft slingeren dat de binnenvaartschipper niet meer kwijt kan. ‘Hoe gaat u om met het risico dat schippers geconfronteerd worden met een stapeling van kosten als ook andere lidstaten een nationaal abonnement voor huisvuil invoeren? En hoe groot acht u de kans dat door het systeem met gesloten afvalcontainers de hoeveelheid zwerfvuil fors zal toenemen, ook gezien het beperkt aantal abonnementen dat is afgesloten om de afvalcontainers te kunnen openen? (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter