‘Oplossing ontgassingsproblematiek vergt goede feitelijke onderbouwing’

757

Binnenvaartorganisaties Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) vinden dat de oplossing voor de ontgassingsproblematiek in de binnenvaart een goede feitelijke onderbouwing vergt.

‘We onderkennen als bedrijfstak het probleem en willen als maatschappelijk verantwoorde ondernemers op alle mogelijke manieren meewerken en meedenken over mogelijke oplossingen. Verscheidene gesprekken hierover zijn reeds gaande.’

Emissies ontgassen binnenvaart stijgt met bijna een kwartDiscutabel
Volgens BLN wordt in de discussie vaak gerefereerd aan het rapport ‘Update estimate emissions degassing inland tank vessels’ van CE Delft. BLN onderschrijft de conclusies van dit rapport maar distantieert zich van de onderliggende onderbouwing. ‘De interpretatie van de IVS cijfers is discutabel. Het rapport is tevens gebaseerd op zeer oude data en een groot aantal aannames waarmee de foutmarge erg groot wordt. Het transporterend bedrijfsleven is niet betrokken bij het opstellen van het rapport. Dit achten wij een gemiste kans. Gegeven het belang dat wij hechten aan gefundeerde onderbouwing van standpunten, bieden we alsnog graag onze expertise ter aanscherping van de onderbouwing aan.’

Verantwoordelijken
Volgens het CBRB begrijpt de binnenvaartsector ook dat het ontgassen in de lucht van bijvoorbeeld benzeen, niet goed is voor de gezondheid van omwonenden en voor de bemanning van het ontgassende schip zelf. ‘Het CBRB is dan ook een voorstander van een ontgassingsverbod voor een aantal producten, mits er vanuit de opdrachtgevers ook goed gekeken wordt om het aantal ontgassingen te reduceren. Dit zou bijvoorbeeld door middel van meer ‘dedicated vaart’, het hanteren van uniforme en erkende comptabiliteitslijsten of een betere logistieke planning gerealiseerd kunnen worden.’

Een andere vraag die de sector zichzelf stelt is: moet de vervoerder de schoonmaakkosten betalen? ‘Het CBRB is van mening dat de gasvormige ladingrestanten van een bepaald product komen. De verantwoordelijkheid tot het schoonmaken van het schip (en daarmee ook de kosten) zou daarbij bij de opdrachtgever moeten liggen, zoals dat nu ook bij vaste en vloeibare ladingrestanten is geregeld in deel B van het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). (Bron: BLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter