Opgewaardeerd Panamakanaal zorgt voor grotere risico’s

542

Verzekeraar Allianz waarschuwt voor grotere risico’s als in 2015 grotere schepen over het opgewaardeerde Panamakanaal kunnen. Het bedrag voor het verzekeren van de lading aan boord van zeeschepen, kan volgens de verzekeraar met ruim 1,2 miljard dollar per dag stijgen.  

De beheerder van het Panamakanaal wil met de opwaardering de capaciteit van het kanaal verdubbelen. Dat gaat volgens de verzekeraar op een van de belangrijkste vaarwegen in de wereld, niet zonder risico.

Opgewaardeerd Panamakanaal brengt grotere risico’sGroter

De nieuwe sluizen die de capaciteit van het Panamakanaal moeten verhogen, komen in 2015 in gebruik. Nu maken elk jaar nog zo’n 12.000 zeeschepen gebruik van het kanaal. Na de opwaardering kunnen twaalf tot veertien extra schepen per dag (4.750 per jaar) het kanaal passeren. De verwachting is dat een groot deel van deze schepen containerschepen zijn van 12.600 teu. De grootste schepen die nu door het kanaal kunnen zijn 4.400 teu.

250 miljoen per schip

Nu al passeert drie procent van alle maritieme goederen het Panamakanaal. Daarom is de veiligheid op het kanaal volgens Allianz van cruciaal belang. De experts binnen Allianz waarschuwen dan ook voor mogelijke problemen met de veiligheid, vooral kort na de opening van het nieuwe kanaal. Volgens risicomanager Rahul Khanna van Allianz betekenen grotere schepen automatisch grotere risico’s. ‘De enorme hoeveelheid vervoerde lading kan in het geval van een ernstig ongeval leiden tot een aanzienlijk verlies en een grote verstoring van de ladingstromen. Voor bergers wordt het moeilijker en gekwalificeerd personeel is moeilijker te vinden, zodat een ongeval kan leiden tot een grote stremming van het kanaal. Een volledig geladen 12.600 teu containerschip bijvoorbeeld is zo lang als vier voetbalvelden en kan alleen al een verzekerde ladingwaarde hebben van 250 miljoen dollar.’

Meer problemen

Een ongeluk op het Panamakanaal heeft volgens Allianz overigens meer gevolgen dan alleen een stremming van het kanaal. ‘Met meer grote schepen in de regio kan een ongeluk op het kanaal ook zorgen voor een ontwrichting van het scheepvaartverkeer in de havens van de Verenigde Staten. Dat kan gevolgen hebben voor de handel en dit Opgewaardeerd Panamakanaal brengt grotere risico’skan leiden tot grote verliezen.’

Allianz wijst verder nog op de gevaren van orkanen in de havens en op de terminals in Oost-Amerika. ‘Grotere schepen met meer lading verblijven dan langer in deze havens. Dat verhoogt het risico bij een orkaan. De hoge schade bij superstorm Sandy in 2012 ontstond bijvoorbeeld vooral door een stormvloed waardoor havens in het Noordoosten overstroomden en onbereikbaar waren.’

Veilig

Allianz merkt wel op dat het Panamakanaal nu nog een van de veiligste kanalen in de wereld is. Ongelukken gebeuren in 1 op de 4.000 passages. Op het Suezkanaal is dat 1:11.00 en op het Kielerkanaal 1:830. Om zo veilig te blijven is het volgens Khanna nodig dat loodsen opnieuw goed worden getraind. ‘Om een van deze grote schepen door het beperkte kanaal te manoeuvreren is een uitdaging op zich. De Panama Canal Authority wil gaan trainen met een post-Panamax ship, maar of dat genoeg is, is de vraag. Straks varen allemaal verschillende soorten schepen met allemaal andere eigenschappen door het kanaal. Dan komt het erop aan.’ (Bron: Allianz)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief