‘Opening terminals Tweede Maasvlakte wordt sociaal drama’

713

De opening van de containerterminals van APMT MVII en RWG op de Tweede Maasvlakte wordt een sociaal drama. FNV-bestuurder Niek Stam vraagt de gemeente Rotterdam in een open brief de opening van de terminals uit te stellen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat er geen verdringing zou plaatsvinden.

Volgens Stam is in de aan APMT MVII en RWG uitgegeven concessies afgesproken dat deze terminals worden aangelegd voor additionele ladingpakketten. ‘We Minister opent 22 mei Maasvlakte 2kunnen met ons allen constateren dat er tot op de dag van vandaag geen volumegroei is, zodat de openstelling van de twee nieuwe terminals niet kan worden geaccordeerd.’

Verschuiving
Stam vreest voor een enorme verschuiving van lading van ECT naar RWG en van APMTR naar APMT MVII. ‘En door de hoge mate van automatisering op de nieuwe terminals betekent dit een groot verlies van banen. Juist om dit te voorkomen heeft de toenmalige gemeenteraad op voorspraak van de toenmalige B&W ervoor gekozen om de concessie alleen maar te verstrekken op voorwaarde dat er sprake moet zijn van additioneel ladingvolume zodat er geen verdringingseffect optreedt voor de bestaande containerterminals op Maasvlakte I.’

Keuze
Volgens Stam staat het college van B&W en de gemeenteraad van Rotterdam nu voor een belangrijke keuze:
– Of de nieuwe terminals van RWG en AMPT MVII kunnen nog niet worden opengesteld omdat nog niet is voldaan aan de voorwaarden in de concessie;
– Of de gemeente Rotterdam, die voor zeventig procent aandeelhouder is van havenbedrijf Rotterdam, stelt de komende jaren de winsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor een groot deel en voor langere tijd beschikbaar om een sociaal drama in de haven te voorkomen. (Bron: FNV Havens)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neemeen abonnement op de nieuwsbrief