Op afstand boeien in de gaten houden

717

In opdracht van Rijkswaterstaat test Strukton Systems de mogelijkheden van het op afstand monitoren van boeien en andere watermarkeringen. Strukton Systems heeft hiervoor universele monitoringunits ontwikkeld. Deze zijn geschikt voor verschillende soorten watermarkeringen.

De meeste watermarkeringen zijn uitgerust met zonnecellen en met accu’s. Een boei heeft felle en energiezuinige ledlampen en het gehele systeem is hierdoor self supporting. De monitoringunits van Strukton bewaken de algemene status van de boei, de door de zonnecellen opgewekte stroom, het stroomverbruik van de ledverlichting en de accuconditie. Ook de positie wordt gemeten. Raakt de boei op drift, dan geeft het monitoringsysteem een waarschuwing. Op afstand boeien in de gaten houdenAls de boei wordt aangevaren, blijft dat niet onopgemerkt door de aanvaardetectiesensor en volgt ook direct een waarschuwing. Tot slot worden temperatuur en zeedeining gemeten. De gegevens worden via GPRS naar een server van Strukton gestuurd en zijn vervolgens inzichtelijk voor Rijkswaterstaat. Bij afwijkingen wordt direct gealarmeerd via e-mail en/of SMS.

Pilot
Strukton Systems rust voor deze pilot vier boeien uit met een monitoringunit. Er ligt een boei in de Westerschelde, een op de Noordzee ver van de kust en twee bij de Waddeneilanden. Daarnaast worden twee vaste markeringen aan de Nieuwe Waterweg actief gemonitord.

Kostenbesparing
Als uit de pilot blijkt dat het monitoren op afstand werkt, is dit een oplossing voor de vele markeringen in de binnenwateren en op zee die Rijkswaterstaat beheert. Het is immers zeer kostbaar de watermarkeringen te onderhouden, al is het maar doordat ze vaak alleen per boot of helikopter bereikbaar zijn. Ook het op zoek gaan naar op drift geslagen boeien is zonder positiebepaling een lastige aangelegenheid. Soms worden boeien ergens mijlen ver op een strand gevonden, met hoge bergingskosten tot gevolg. Als een monitoringsysteem op afstand het mogelijk maakt alleen dan onderhoud en storingsherstel te doen als het nodig is, kan dit een forse kostenbesparing opleveren.

twitter