Oostsluis in Terneuzen langer buiten gebruik dan gepland

497

De Oostsluis in Terneuzen blijft minstens tot 6 maart buiten gebruik. Het herstellen van de sluisbrug vergt meer tijd dan gepland. In eerst instantie zou de sluis 26 februari weer gaan schutten.

Fueltrans 7 met grote klap tegen brug bij sluizen TerneuzenHet binnenvaartschip Fueltrans 7 ramde dinsdagmorgen 11 februari een van de bruggen van het sluizencomplex in Terneuzen. De lege tanker raakte daardoor vast onder de brug over de Oostsluis. Sleep- en bergingsbedrijf Multraship wist door water in de tanker te pompen het schip te laten zakken waardoor het los kwam van de brug.

Als alles goed verloopt
Vrijdag 21 februari begon Rijkswaterstaat met het vijzelen van de brug over de Oostkolk in Terneuzen. Als alles goed verloopt wordt de brug vastgezet in liggende positie, zodat de lagerbehuizing gedemonteerd kan worden. Vandaag is begonnen met betonreparaties in de brugkelder. Volgende week worden onderdelen teruggeplaatst  en overige reparaties uitgevoerd. Als alles goed verloopt, kan de stremming rond 6 maart worden opgeheven.

Vertragingen
Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot het kanaal Gent Terneuzen en de haven van Gent. De stremming van de sluis zorgt er voor dat de toegang tot de haven van Gent wordt beperkt. Tot grote frustratie van het Havenbedrijf Gent. ‘Hierdoor moeten binnenvaartschepen via de Middensluis en de Westsluis, de enige sluis voor grote zeeschepen, worden geschut. Dit heeft grote vertragingen tot gevolg.’ (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Volg TotaalTrans op Twitter