‘Ook verladers verantwoordelijk voor overtreden cabotagerichtlijn’

1040

Verladers zijn ook verantwoordelijk voor het overtreden van de Europese cabotagerichtlijn in Nederland. Volgens vakbond FNV Bondgenoten blijven de opdrachtgevers in het onlangs gepubliceerde rapport echter helemaal buiten beeld. ‘De oneerlijke concurrentie wordt aangejaagd door opdrachtgevers’, vindt de vakbond. ‘Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid te nemen.’

De FNV wil dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu snel voor een sluitende controle op cabotageregels in het wegvervoer zorgt. De vakbond maakt zich zorgen over de uitkomsten van het onderzoek naar de overtreding van de Europese cabotagerichtlijn in Nederland. Uit gegevens van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (IL&T), is gebleken dat in 27,8 procent van de gecontroleerde cabotageritten, er TLN wil meer inspecteurs ILT voor handhaving cabotagesprake is van een overtreding van de regels die bedoeld zijn om oneerlijke concurrentie met Nederlandse chauffeurs te voorkomen. Onderzoeksbureau Panteia heeft aan de hand van gegevens van camera’s boven de snelwegen en weegpunten in de weg geprobeerd een berekening te maken van de overtredingen in het gehele land. FNV Bondgenoten heeft al er al eerder voor gepleit om snel te komen tot een sluitend controlesysteem, bijvoorbeeld met de camera’s boven de weg.

Pakkans omhoog
De vakbond is blij dat deze suggestie nu blijkbaar is overgenomen, maar vindt ook dat de systematiek sluitend gemaakt moet worden. Daarnaast moet de pakkans van overtreders fors omhoog, door een flinke uitbreiding van het aantal inspecteurs bij IL&T. Verder dient er snel duidelijkheid te komen over de interpretatie van de cabotageregels; na drie cabotageritten dient de chauffeur terug te gaan naar het land van herkomst.

CAO
Eerste onderhandelaar Egon Groen van FNV Bondgenoten wijst erop dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen, omdat werkgevers vasthouden aan een loonbod van nul procent. ‘Dat pikken de mensen niet. Werknemers zien bovendien hun werkgelegenheid weglekken en leerlingen staan aan de kant. Door dit soort overtredingen staan de vrachtprijzen onnodig onder druk.’ (Bron: FNV)

Volg TotaalTrans op Twitter