Onveilige containers bedreigen transportpersoneel en milieu

483

FNV Havens houdt dinsdagmiddag op de Maasvlakte in Rotterdam een bewustzijnsactie om de gevaren en tekortkomingen van containers onder de aandacht te brengen. De actie is onderdeel van de internationale actieweek in de Transport.

‘De container is een geniaal ding’, vindt FNV bestuurder Niek Stam. ‘Handig. Efficiënt. Onmisbaar. Maar er zit, letterlijk en figuurlijk, te vaak een luchtje aan. Giftige gassen. Ontvlambare ladingen. Te zware ladingen. Wereldwijd zijn vele collega’s gedood of verminkt door containers, waaraan – altijd achteraf – van alles bleek te mankeren. Maar er zijn ook gevaren voor het publiek. Denk aan vrachtwagens die kantelen door verkeerd gestouwde containers of treinen die ontsporen. Samen met FNV Spoor en FNV Transport en Logistiek gaan we havenwerkers, truckchauffeurs en spoorpersoneel bewust maken van de (on)veiligheid van hun werk.’

Bedrijven vragen rederijen om verlenging uitleentijd containersAchtergrond

Er reizen permanent 35 miljoen containers over de aardbol. Alleen al in Rotterdam worden er jaarlijks zo’n 12 miljoen containers overgeslagen en vertrekken er vanuit de haven dagelijks zo’n 2.000 vrachtwagens. ‘Overal in de zee- en binnenvaart, in het spoor- en wegvervoer, in pakhuizen, distributiecentra en in havens werken mensen met containers. Maar haast niemand weet wát erin zit en hóe het erin zit. Omdat er nauwelijks regels zijn voor hoe een container moet worden geladen, verladen en getransporteerd, gaat het nog te vaak mis.’

Eisen

De International Transport Workers Federation (ITF) en FNV Bondgenoten eisen daarom:

  • Strikte toepassing van internationale veiligheidsvoorschriften voor belading, gewicht en transport van containers, inclusief gevaarlijke stoffen.
  • Uitbreiding van de verantwoordelijkheid voor veilig containervervoer naar de gehele distributieketen, zodat niet alleen chauffeurs en stuwadoors worden vervolgd.
  • Invoering van een boetesysteem voor overtreders van veiligheidsvoorschriften.
  • Volledige en waarheidsgetrouwe informatie over inhoud, gewicht, verpakkingswijze, beladingswijze, de gebruikte methoden voor lashing en securing, en het mogelijk gebruik van giftige substanties. Deze informatie moet ter beschikking worden gesteld aan alle betrokken werknemers in de hele distributieketen.
  • Betere informatievoorziening, training en scholing met betrekking tot containerveiligheid voor zowel werknemers als het publiek.

‘Veilig containervervoer begint bij het moment van laden. Fouten (of fraude) met de wijze van belading (te zwaar, onevenwichtig verdeeld, verkeerde conservering met gassen) of met verklaringen over de aard of het gewicht van de goederen vormen een risico voor elke individuele werknemer in de keten.’

Gevaren van containervervoer
  • Op de weg: (Dodelijke) ongelukken door te zware containers en/of schuivende lading. Chauffeurs zijn vaak onbekend met de inhoud van hun vracht. Die onwetendheid bemoeilijkt snelle hulpverlening.
  • In havens: Onjuiste goederenverklaringen zorgen voor onjuiste ladingsprocessen en levensbedreigende situaties voor stuwadoors en sjorders.
  • Op zee: Zinkende schepen en dobberende containers door onevenwichtige belading. Met alle risico’s van dien voor de bemanning en het milieu.
  • Op het spoor: Treinen ontsporen door een gebrekkige vrachtverdeling of te zware lading, en verliezen goederen door de bodem van overbelaste containers.
  • Bij het stuffen en strippen: Chauffeurs, havenwerkers en medewerkers van distributiecentra lopen hersenbeschadiging op wanneer zij blootstaan aan gevaarlijke gassen en dampen van insecticiden en conserveringsmiddelen. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief