Ontslagen Chemicare: ‘Asscher moet ontslagregels waterdicht maken’

748

FNV Bondgenoten roept minister Asscher op de ontslagregels bij uit- en aanbesteding waterdicht te maken. Aanleiding is de ontslagvergunning die het UWV onlangs verleende aan het transportbedrijf Chemicare, dat elf vaste chauffeurs ontsloeg en hun werk voortaan laat doen door Esten. De Estse chauffeurs werken vier tot zes weken achtereen en komen dan terug bij Chemicare in Roosendaal of Venlo om te overnachten.

fnvDe bond wil een einde maken aan de praktijk dat steeds vaker werkgevers het werk van vaste werknemers overdragen aan werkenden die niet volgens de cao betaald worden of waarvoor geen pensioenpremie wordt afgedragen. FNV Bondgenoten heeft een klacht ingediend tegen de handelwijze van het UWV en overweegt een juridische procedure te starten om de dienstverbanden van de ontslagen chauffeurs te herstellen.

Werknemers volgen werk
Eerste onderhandelaar Egon Groen van FNV Bondgenoten: ‘Wij vinden dat ontslag geweigerd moet worden als bedrijven (kern)activiteiten uitbesteden. Werknemers moeten het werk volgen, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, ook als werk wordt aanbesteed of uitbesteed.’

Eind mei 2013 drong FNV Bondgenoten hier ook al op aan bij minister Asscher, naar aanleiding van het ontslag van de medewerkers van Sierafor, die door Poolse werknemers werden vervangen. Volgens Asscher was aanscherping toen niet nodig, omdat hij verwachtte dat het UWV in soortgelijke gevallen in de toekomst een vergunning zou kunnen weigeren. Groen: ‘Dat het UWV nu wel een ontslagvergunning heeft afgegeven, betekent dat of het UWV de regels niet juist heeft toegepast of de ontslagregels niet deugen.’

Motivatie UWV
Het UWV verleende Chemicare al een ontslagvergunning op 26 juni, ondanks het feit dat zij de motivatie van dat besluit pas twee weken later kon geven. Zo kon Chemicare nog voor het einde van de maand de arbeidsovereenkomsten van de chauffeurs opzeggen. Groen: ‘Het UWV wilde het bedrijf geen onnodige schade berokkenen. Maar over de TLN: ‘Blij met voorstellen Asscher’schade voor de werknemers werd met geen woord gerept.’

Het UWV vindt dat de economische noodzaak door het bedrijf voldoende is aangetoond en dat de werknemers onvoldoende hebben aangetoond dat het werk dat zij eerst deden nu door de Estse chauffeurs wordt gedaan.

3 euro per uur
Het uitbesteden van werk is volgens de FNV een groeiend fenomeen. ‘Steeds vaker wordt het werk van vaste krachten overgenomen door werknemers die niet volgens de cao worden betaald of waarvoor geen pensioenpremie wordt afgedragen. Tientallen bedrijven gingen Chemicare voor. Zo werden bij diverse transportondernemingen chauffeurs met een vast contract en cao-loon vervangen door Polen, Hongaren en Roemenen, die soms voor minder dan 3 euro per uur Nederlandse vrachten vervoeren.’

Lees ook:
FNV: ‘Vechten tegen grenzeloos asociaal Chemicare’
FNV bereidt acties Finsterwalder/Chemicare Venlo voor