‘Onderzoek garantieregeling MKB voor de binnenvaart’

932

Er moet een onderzoek komen om de garantieregeling MKB voor de binnenvaart op zijn voor- en nadelen te beoordelen en te onderzoeken of het mogelijk is om deze af te schaffen. Dat schrijft onderzoeker Edwin van Hassel van de Universiteit van Antwerpen in zijn rapport over de structuurverandering in het segment van de grote drogeladingbinnenvaartschepen.

‘Onderzoek garantieregeling MKB voor de binnenvaart’Volgens Van Hassel moet ook de Nederlandse overheid haar beleid ten aanzien van de binnenvaart heroverwegen. ‘Het bestaan van deze garantieregeling heeft er voor gezorgd dat een deel van het risico dat bij de private markt hoort, is overgeheveld naar de publieke sector. Er kan daardoor worden gesteld dat als deze regeling er niet was geweest, er niet zoveel krediet beschikbaar zou zijn geweest en dat daardoor minder (grote) schepen gebouwd zouden zijn.’

Nut
Er zit volgens Van Hassel echter ook een andere kant aan de garantieregeling. ‘De regeling heeft er ook voor gezorgd dat er kredieten beschikbaar werden gesteld door de banken om binnenvaartschepen te laten bouwen toen deze nodig waren. Tot 2006 hield de ontwikkeling van de laadcapaciteit in de drogeladingvloot gelijke tred met de vraagontwikkeling. Of te wel, de schepen die toen werden toegevoegd waren ook nodig en mede door de BMKB is het mogelijk geworden om voor deze toenemende vraag nieuwere en moderne schepen te laten bouwen.’

Overcapaciteit
Deze regeling heeft dus zeker nut gehad maar heeft ook bijgedragen aan het ontstaan van overcapaciteit in de drogeladingsector. ‘Het laten bestaan van deze regeling in zijn huidige vorm is daarom niet wenselijk. De regeling kan worden toegepast wanneer deze nodig is (wanneer er een toename in de vraag wordt verwacht) en deze zou moeten worden afgeschaft voor nieuwe gevallen wanneer er situatie van overcapaciteit dreigt te ontstaan. Hiervoor is er dus een constante monitoring van de hele drogeladingsector nodig. Iets wat op dit moment nog niet gebeurt. Wat verder nog gesteld kan worden is dat het volledig afschaffen van deze regeling een enorme impact zal hebben op de financiering en de financierbaarheid van de schepen. Zeker omdat de financieringseisen door de banken al aangescherpt zijn. Daarom moeten de mogelijke gevolgen van het afschaffen van deze regeling eerst worden onderzocht.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter