Onderzoek duurzaam ontgassen tankers in Haven Amsterdam

624

Verschillende partijen testen aan de Groene Kade in de Amerikahaven in de haven van Amsterdam duurzame oplossingen voor het ontgassen van tankschepen. Het Havenbedrijf stelde de ruimte voor het testen ter beschikking.

Een knelpunt in de binnentankvaart in de Europese wateren is nog steeds het ontgassen van de ladingtanks na lossing van vluchtige en vaak ook toxische koolwaterstoffen, Onderzoek duurzaam ontgassen tankers in Haven Amsterdamzoals benzine en benzeen. Vaak moet het schip gasvrij aankomen bij de volgende laadterminal. Op dit moment is het in Europa voor de meeste van deze tankschepen gebruikelijk om de ladingdampen onderweg te ventileren. Dit is belastend voor milieu en volksgezondheid. De roep om maatregelen wordt dan ook steeds groter.

Twee systemen
In de haven van Amterdam werden twee systemen voor het ontgassen getest. Vaporsol is getest aan de Groene Kade in de Amerikahaven afgelopen week. Ventoclean, een ander ontgassingssysteem is al eerder op de ligplaats aan de palen in de Afrikahaven getest. ‘Beide dampverwerkingssystemen zijn een duurzame en innovatieve oplossing voor het ontgassen en mobiel van opzet. De tests van de Vaporsol en Ventoclean gebeurden onder begeleiding van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam, die de regels en condities voorschreef en controleerde of de activiteiten veilig en milieuverantwoord plaatsvonden. Havenmeester Janine van Oosten: ‘Havenbedrijf Amsterdam wil bijdragen aan een groenere toekomst door innovatie te faciliteren, zoals nu met een testlocatie zodat partijen hun product kunnen optimaliseren. Hier heeft iedereen baat bij.’ (Bron: Havenbedrijf Amsterdam)

Volg TotaalTrans op Twitter