Onderschepte drugs in haven Rotterdam verdubbeld

752

Het aantal drugszendingen dat in de eerste helft van dit jaar in de Rotterdamse haven is onderschept, is bijna verdubbeld. Met name de rip-off drugsvangsten zijn toegenomen. Dat houdt in dat de drugs, meestal in tassen, worden bijgepakt in een container met een reguliere lading. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

In de eerste helft van 2013 werden al bijna net zoveel vangsten van dergelijke vangsten gedaan als in 2012: 24 tegenover 29. In totaal gaat het bij die vangsten om zo’n 3.600 kilo cocaïne.

Bijgepakt
In de Rotterdamse haven worden jaarlijks ruim 7 miljoen containers overgeslagen. Al sinds 1997 werken de Zeehavenpolitie, Douane en FIOD onder leiding van een speciale officier van justitie samen in het Hit-and-250 kilo cocaïne en 110.000 euro aan boord zeeschipRun-Cargoteam (HARC). De laatste jaren heeft het HARC een verschuiving gezien van gespecialiseerde drugszendingen naar de rip-off-zendingen. Soms worden de drugs in gemakkelijk bereikbare ruimtes in de containers aangetroffen. Het gaat meestal om enige tientallen tot honderd kilo’s cocaïne.

Medewerkers
Op alle mogelijke manieren wordt vervolgens geprobeerd om de drugs op het haventerrein al uit de container te halen. In enkele onderzoeken heeft het HARC-team ontdekt dat medewerkers van bedrijven en organisaties in het havengebied al dan niet bewust behulpzaam waren bij het weghalen van de tassen. Maar het komt ook regelmatig voor dat op haventerreinen mensen worden aangetroffen die daar niet werken. Ook is het al voorgekomen dat getracht werd drugs uit containers te halen die onderweg waren naar of al waren afgeleverd bij de ontvanger van de reguliere lading.

Integriteit
De smokkel van drugs via de Rotterdamse haven tast volgens het OM de integriteit en het imago van de haven aan, en kan gevaarlijk zijn voor mensen die in de haven en transportsector werken. Met het bedrijfsleven in de haven zijn opsporingsdiensten bezig risico’s in kaart te brengen, de bewustwording te vergroten en opsporing te intensiveren.

Daartoe wordt samengewerkt in het programma Integere Haven. Het eerste doel van het programma is het terugdringen van de zogenoemde rip-off partijen, drugs die bij een reguliere lading worden bijgepakt. Voor het programma is opdracht gegeven door de zogenoemde driehoek (politie, OM en gemeente Rotterdam) en de Douane. Sinds begin dit jaar wordt al samengewerkt met private partners, vooral uit het havenbedrijfsleven.

Werkwijzen
Gezamenlijk willen de bedrijven, bestuur en opsporingsdiensten zowel de havenbedrijven zelf, als toeleveranciers, ondersteunende bedrijven en werknemers bewuster maken van de veiligheidsrisico’s die kleven aan deze vorm van drugssmokkel. Bovendien kijken de partijen naar nieuwe – veiliger – werkwijzen en wordt over en weer informatie uitgewisseld waardoor de veiligheid vergroot wordt. Het is de bedoeling dat het programma Integere Haven geleidelijk wordt uitgebreid naar andere vormen van criminaliteit.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter