Onderhoud Betuweroute naar VolkerRail

693

Vanaf 1 oktober aanstaande wordt het beheer en onderhoud van de Betuweroute  uitgevoerd door VolkerRail. Keyrail en  VolkerRail gaan voor minimaal vijf jaar samenwerken. De kracht van de samenwerking is de bundeling van expertise en het gezamenlijke doel om de Betuweroute optimaal te laten functioneren.

Vorig jaar september is Keyrail gestart met de aanbesteding. Voor Keyrail is het cruciaal dat het spoor veilig, beschikbaar en betrouwbaar is, zodat de klanten ongehinderd kunnen rijden. Daarnaast luidde  één van de voorwaarden in de aanbesteding dat de  Onderhoud Betuweroute naar VolkerRailpotentiele leveranciers met innovatieve oplossingen kwamen. VolkerRail kwam met  een kwalitatief goede aanbieding en heeft  tijdens de aanbesteding laten zien niet alleen in woorden, maar ook in daden nu en in de toekomst innovatief te kunnen zijn. Een aantal toepassingen wordt op korte termijn al doorgevoerd.

Onderhoud
VolkerRail gaat de rol van service provider vervullen en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor het plannen, uitvoeren  en continu verbeteren van een belangrijk deel van het onderhoud aan de op de Betuweroute.

Door de combinatie van  Life Cycle Management en Total Cost of Ownership met continue innovatie van onderhoudsmethodieken en –technieken wordt geborgd dat de Betuweroute als hoofdader ook in de toekomst voldoende capaciteit heeft om in de groeiende vraag naar railgoederenvervoer te kunnen voorzien.

Monitoring, metingen en analyses zorgen voor een optimaal onderhoudsplan dat de vervoersbehoefte faciliteert. De doelstelling is dat het onderhoud zo wordt georganiseerd, dat het treinverkeer er nagenoeg geen hinder van ondervindt. Tegelijkertijd zorgen we voor een veilige werkplek voor de baanwerkers.