Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw

724

CAO-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een aanpassing van de CAO Waterbouw.

Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw De CAO Waterbouw heeft een looptijd van één jaar: van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.
• De CAO-lonen zullen per 1 april 2013 worden verhoogd met 1%.
• De structurele eindejaarsuitkering wordt in 2014 met 0,5% verhoogd en vastgesteld op 3%.
• Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen in de artikelen 17, 26, 27 en 29 met 5% worden verhoogd per 1 april 2014.
• Partijen zullen na publicatie van het SER-advies, dat voorzien is voor medio 2014, overleg voeren over aanvullende verzekeringen op CAO-niveau.
• Partijen zijn overeengekomen om een gezamenlijke inspanning te verrichten om een pilot uit te werken ter verbetering van het eetgedrag aan boord van schepen.
• Partijen hebben een afspraak gemaakt over het op peil houd en van de certificaten van werknemers tijdens werkloosheid om hen te behouden voor de waterbouwsector.
• Partijen zijn overeengekomen dat de bedrijven in de sector een  inspanningsverplichting hebben om werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongers) in dienst te nemen en/of werkervaringsplaatsen aan te bieden.

De waterbouwbranche omvat de activiteiten van bedrijven die werkzaam zijn in baggeren, kust- en oeverwerken, nat zandvervoer en nautische dienstverlening. Onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomst vallen ruim 2500 werknemers, indien zij in Nederland werkzaam zijn. (Bron: Waterbouwers)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neemeen abonnement op de nieuwsbrief