Ondanks hitte nog genoeg wateraanvoer

382

Ondanks de hitte is er volgens Rijkswaterstaat nog voldoende wateraanvoer vanuit de grote rivieren, kanalen en meren. Ook de watervoorziening in de regionale systemen is op peil.

Ondanks hitte nog genoeg wateraanvoerDe afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt nu 1730 m3/s en daalt de komende week langzaam in de richting van 1500 m3/s. Deze afvoer is wat lager dan het langjarig gemiddelde, maar voldoende om aan de watervraag te kunnen voldoen.
Het IJsselmeer en Markermeer zijn goed op peil. Het beheer is erop gericht om het water vast te houden.

De afvoer van de Maas (bij St. Pieter circa 80 m3/s) fluctueert de komende weken rond gemiddelde waarden met een licht dalende trend. Mede dankzij de maatregelen die worden genomen om het water zoveel mogelijk vast te houden, kan aan de watervraag worden voldaan.

Maatregelen
Hoewel er in de grote rivieren nog voldoende aanvoer is, zijn er op verschillende plaatsen in Nederland wel maatregelen genomen om extra water aan te voeren en water vast te houden, zoals in de Maas en het IJsselmeer. (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

twitter