Onbegrip besluit Europees Parlement over inzet ecocombi

830

Het besluit van het Europees Parlement over de inzet van de ecocombi stuit op veel kritiek. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt dat het Europees Parlement (EP) de ecocombi de nek omdraait, het CDA vindt het goed dat de inzet van de ecocombi niet wordt beperkt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO hebben geen begrip voor het feit dat het EP een voorstel voor duidelijke regelgeving over de grensoverschrijdende inzet van ecocombi’s (LZV’s) afwees.

Van Dalen had een voorstel ingediend om toe te staan dat ecocombi´s niet alleen nationaal, maar ook grensoverschrijdend mogen worden ingezet mits beide landen het gebruik van de ecocombi toestaan. ‘In Nederland rijden al jarenlang ecocombi´s rond, tot ieders tevredenheid. Binnenkort start ook Vlaanderen met een proef. Het EP-besluit van lzvvandaag maakt het vrijwel onmogelijk voor Nederlandse vervoerders om aan die proef mee te doen. De ecocombi mag dan rijden in Nederland, mag rijden in Vlaanderen, maar mag bij Hazeldonk niet de grens over: onbegrijpelijk.’

Ongefundeerde cijfers
Volgens Van Dalen, vicevoorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement, laten tegenstanders van de ecocombi zich leiden door vooroordelen en ongefundeerde cijfers. ‘In Nederland rijden al jaren ecocombi´s rond. Uit onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat deze vrachtwagens bijdragen minder files en milieuvervuiling. Tegelijkertijd wordt de verkeersveiligheid niet aangetast en leidt de ecocombi ook niet tot extra infrastructuurkosten. De ecocombi heeft namelijk een extra as die het extra gewicht draagt. Tegenstanders weigeren deze feiten onder ogen te zien en draaien zo de verdere ontwikkeling van de ecocombi de nek om: dat is een klap in het gezicht van de innovatieve Nederlandse wegvervoersector.’

‘Beperking voorkomen’
Volgens Europarlementariër Corien Wortmann voorkwam het CDA juist dat het Europees Parlement een rem zet op de inzet van langere en zwaardere vrachtwagens. ‘Vooral Europarlementariër Wortmann: ‘Grens open voor LZV’s’de Groenen en Sociaaldemocraten wilden deze trucks beperken tot het eigen land of zelfs verbieden. Door forse steun van de spoorlobby dreigde een meerderheid die beperking te steunen. Dit hebben we gelukkig kunnen voorkomen, zo blijft tenminste de huidige situatie gehandhaafd.’

Het CDA was voor het vastleggen van grensoverschrijdend vervoer met de ecocombi in Europese wetgeving. ‘Daar is het CDA erg voor, omdat die trucks een bijdrage leveren aan beperking van files en milieuvervuiling. Dat is helaas niet gelukt. Maar de linkse fracties en spoorlobby zijn er gelukkig niet in geslaagd de bestaande praktijk te veranderen. Dus grensoverschrijdend vervoer kan gewoon plaatsvinden als lidstaten aan beide zijden van de grens dat goedkeuren.’

Grensoverschrijdende inzet
TLN en EVO dringen al jaren in Europa aan op grensoverschrijdende inzet van ecocombi’s. ‘Deze ecocombi’s, waarvan er in Nederland al bijna 1000 rondrijden, bieden grote voordelen voor zowel logistiek als milieu. Grensoverschrijdend vervoer van ecocombi’s is formeel alleen toegestaan tussen twee landen die daar onderling mee instemmen. De Commissie wilde deze bepaling nu in de richtlijn vastleggen. TLN en EVO betreuren het dat het EP ondanks de vele positieve pilots en onderzoeksrapporten van de laatste jaren, ook nu weer tegenstemt.’

Naast voorstellen voor de ecocombi, omvatte de plannen van de Commissie ook voorstellen voor technische verbeteringen van voertuigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om extra lengte voor een meer gestroomlijnde en veiligere vrachtautocabine, het toestaan van spoilers aan de achterzijde om de aerodynamica te verbeteren alsmede soepelere voorschriften voor het vervoer  van 45’ containers. Tot tevredenheid van TLN en EVO stemde het EP hier wel mee in.

Verloop proces

Na de plenaire stemming in het EP, moet de Raad zich nog over het voorstel uitspreken. Dit zal rond de zomer gebeuren. Daarna moet de Raad en het EP tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Dit zal naar verwachting in het najaar gebeuren. Zoals het er nu uitziet wordt er in de nieuwe richtlijn niets vastgelegd over grensoverschrijdend gebruik van ecocombi’s. In dat geval blijft ook de huidige bepaling van kracht op basis waarvan twee aan elkaar grenzende Lidstaten onderling grensoverschrijdend met ecocombi’s mogen toestaan.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief